Uutinen
23.01.2024

Kainuussa tuotettiin maitoa lähes 62 miljoonaa litraa

Kainuussa tuotettiin maitoa lähes 62 miljoonaa litraa vuonna 2023

Vuonna 2023 Kainuussa lähetettiin maitoa meijeriin 134 tilalta yhteensä lähes 62 miljoonaa litraa. Lähetetty maitomäärä väheni 1,1 milj. litraa ja alle 2 prosenttia verran verrattuna edelliseen vuoteen. Maidonlähettäjien määrä väheni vähän yli 6 %.

Rakennemuutos Kainuun lypsykarjatiloilla on ollut rajua. Vuonna 1996 maidontuottajia oli Kainuussa (Vaala poisluettuna) vielä 891 ja tuotettu maitomäärä 58 milj. litraa. Reilussa neljännesvuosisadassa tuottajien määrä on pudonnut 85 %, mutta tästä huolimatta tuotanto on kasvanut yli 6 %.

Tilakoko on kasvanut merkittävästi, mikä on edellyttänyt isoja investointeja rakennuksiin, koneisiin, eläimiin ja osaamiseen. Vuonna 2023 keskimääräinen maidontuotanto oli 460 000 litraa/tila. Tilakohtainen keskituotos on noussut reilusti yli kuusinkertaiseksi 27 vuodessa. Korkein tilakohtainen keskituotos vuonna 2023 oli Puolangalla 928 000 litraa ja alhaisin Paltamossa 205 000 litraa.

Vain Sotkamossa ja Hyrynsalmella kasvua maitomäärässä

Vuonna 2023 meijeriin lähetetty maitomäärä kasvoi Hyrynsalmella 109 000 litraa ja Sotkamossa 14 000 litraa. Muissa kunnissa tapahtui maidontuotannon vähentymistä. Selkeästi eniten laskua litramääräisessä maitomäärässä oli Puolangalla 387 000 litraa ja Suomussalmella 338 000 litraa. Suhteellisesti eniten maitomäärä väheni Paltamossa -9,4 %.

Kainuun ELY-keskuksen yhtenä tavoitteena alkaneen uuden EU:n maaseuturahoituksen suunnitelmakautena on säilyttää maataloustuotannon määrä ennallaan. Maidontuotannon osalta tavoite on täyttynyt, mutta kolmena edellisenä vuotena maidontuotanto on laskenut aiempiin vuosiin verrattuna.

Maidontuotannon laskua voidaan selittää investointien vähentymisellä sekä tuotannosta luopuvilla tiloilla. Maidontuotannon investointihalukkuutta on hillinnyt muun muassa Valion siirtyminen maidonhankinnassa sopimustuotantoon 2019, nopea tuotantokustannusten hinnannousu on heikentänyt kannattavuutta sekä metsäkatoasetuksen vaatimukset. Tulevien investointien kustannusten ja kannattavuuden arviointi on ollut haastavaa. Monella pienemmällä maatilalla tilan kehittämistä ei ole nähty kannattavana, mikäli tuotannolle ei ole ollut jatkajaa tiedossa. Maidontuotannon määrän säilyminen nykyisellä tasolla edellyttää tulevaisuudessa investointeja maidontuotannon tuotantokapasiteetin lisäämiseksi.

Investoiminen muun muassa eläinten hyvinvointiin, työympäristön parantamiseen, aurinkoenergiaan ja muihin kohteisiin ovat mahdollistaneet maidontuotannon kehittämisen nykyisissä puitteissa. Maitotiloilla on myös uudisrakennus- ja laajennusinvestointisuunnitelmia tuotannon kehittämiseen. Sukupolvenvaihdokset ja investoinnit maatiloilla ovat erittäin tärkeitä maatalouden ja maidontuotannon jatkuvuuden kannalta.