Uutinen
29.03.2022

Opinnäytetyö: Sinnikäs karhu voi vahingoittaa mehiläispesiä suojauksista huolimatta

Karhujen aiheuttamia vahinkoja tapahtuu merkittävä määrä vuosittain mehiläistarhoilla. Vahinkojen määrät ovat lisääntyneet karhukannan kasvun myötä. Yleisin ja myös tehokkain tapa suojata pesät ovat sähköaita. Mehiläistarhaajille sähköaita on, virtalähdettä lukuun ottamatta, maksuton. Sähköaidat ovat kustannustehokkaita, mutta myös työläitä suojauskeinoja. Hunajaa ravinnokseen käyttävät karhut voivat oppia kaatamaan tai muuten tuhoamaan aidat, varsinkin jos niitä ei ole asianmukaisesti ylläpidetty. 

Savonia ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä mehiläistarhojen suojauksesta selvisi, että osa karhuista on jo tottunut ihmisiin. Karhut saattavat vierailla mehiläistarhalla, joka sijaitsee jopa alle 30 metrin päässä asuinrakennuksesta. Nämä asutuksen läheisyyteen hakeutuvat karhut aiheuttavat alueella monesti myös muita vahinkoja.

Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena vahinkoja kärsineille mehiläistarhaajille. Tutkimuksessa kävi ilmi, että valmiiksi suojattuja tarhoja oli vain 39 prosentilla vastaajista. Osa tarhaajista ei kuitenkaan kokenut karhun oleskelua alueella ongelmaksi, eivätkä he aio jatkossakaan suojata pesiä. Tällä saatetaan kuitenkin tehdä karhunpalvelus toisille tarhaajille. Karhun kynnys yrittää suojauksien läpi vähenee, kun se pääsee tuhoamaan lähialueella olevia suojaamattomia pesiä. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Suomen Mehiläishoitajain Liitto.

Mehiläistarhojen suojaus karhuvahingoilta. Suojausmenetelmät ja niihin perehtyminen karhuvahinkoja kärsineillä mehiläistiloilla -julkaisun pysyvä osoite Theseuksessa
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204135102

Opinnäytetyön loppuseminaari 12.4.2022 klo 14.00. Savonia ammattikorkeakoulun Iisalmen kampuksella osoitteessa Haukisaarentie 2, tilassa F1025 tai zoom -osoitteessa https://savonia.zoom.us/j/716546188 salasana: LuvaONT.