Uutinen
12.12.2023

Kasvukauden peltovalvonta kunnialla maaliin

Kasvukauden peltovalvonta Kainuussa kunnialla maaliin

 

Kasvukauden 2023 tila- ja peltovalvonta toi paljon uutta sekä maatiloille että valvontaviranomaisille. Kainuun ELY-keskus teki satelliittiseurannan monitoroinnin ensimmäisen vuoden vuoksi tavallista vähemmän kokotilan tarkastuksia. Kuntien maaseutuviranomaisille selvityspyyntöjen käsittely toi lisätöitä.

Satelliittiseurannan kautta Ruokavirasto lähetti Kainuussa selvityspyynnön tiloille 471 lohkolta. Määrä oli ennakoitua vähemmän, totesi maaseutupäällikkö Jari Korhonen Sotkamon yhteistoiminta-alueelta (YTA).

YTA-alueet käsittelivät tilojen lähettävät selvityspyynnöt ELY-keskuksen koordinoidessa ja auttaessa joissakin tulkintatilanteissa. Kaikki selvityspyyntövastaukset hyväksyttiin.

”Monitoroinnin perusteella maataloustoiminta toteutui erittäin kattavasti.”

Tekoäly teki virhearvioita

Kehitettävääkin löytyy. Maaseutusihteeri Lassi Keränen Vaara-Kainuun yhteistoiminta-alueelta sanoo, että tekoäly ei aina tunnista hyvinkin toteutettua viljelyä. Varsinkin laidunnurmet olivat hankalia tekoälylle.

”Turhan paljon tuli selviä tapauksia selvityspyyntöihin.”

Toisaalta tekoälylle oli kelvannut viljelemättömiä lohkoja.

Tänä vuonna käyttöön otettu Vipu-mobiili, jolla viljelijä voi todentaa lohkon maataloustoiminnan, toimi vaihtelevasti. Lassi Keränen kertoi, että paikannuksessa oli epätarkkuutta varsinkin Kainuun itäosissa.

”Parannusehdotuksia Vipu-mobiiliin on useita aina selkeämmästä ulkoasusta sen yhteensopivuuteen kaupallisten sovellusten kanssa. Myös ajantasainen tieto lohkon tilasta monitoroinnissa palvelisi viljelijää.

Monitorointi vaikutti lohkojen viljelyyn

Kainuussa tehtiin kasvukaudella 13 kokotilan valvontaa. Johtava asiantuntija Paavo Kemppainen Kainuun ELY-keskuksesta kertoo, että osassa tiloista hylättiin muutamia lohkoja.

”Yleisin syy on huono kasvusto lohkolla.”

Paavo Kemppainen arvelee, että maataloustoiminnan vaatimus ja tieto monitoroinnista on vaikuttanut tietoisuuteen lohkojen viljelystä. Heikkolaatuiset lohkot on suosiolla jätetty odottamaan pellon parantamista.

Digitalisaation odotetaan lisääntyvän edelleen maatilojen valvonnassa lähivuosina.