Uutinen
30.10.2023

Kasvupolku podcasteissa jutellaan alan mahdollisuuksista ja imagosta

Kasvupolku podcasteissa keskustellaan vaihtuvien vieraiden kanssa maatalousalan imagosta ja kiinnostavuudesta sekä maatalousyrittäjien oppimistavoista. Ensimmäisen jakson kahdessa osassa keskitytään maatilayrittäjien oppimistapoihin. Vieraina jaksoissa ovat Menna Rantala Hämeen ammattikorkeakoulusta, Anu Katila Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sekä Hanne Mehtonen Savonia-ammattikorkeakoulusta. Maatalousyrittäjillä ja tulevilla sellaisilla on jokaisella oma lähtökohtansa lähteä hakemaan koulutusta. Maatalousalan elinvoimaisuuden turvaamiseksi onkin tärkeää, että omaa osaamista päivitetään. Ensimmäisen jakson osissa kuullaan keskustelijoiden ajatuksia siitä, miksi maatilayrittäjät hakeutuvat koulutuksiin, millaiset oppimismenetelmät ovat sopivia, ketkä kaikki tahot koulutuksia tarjoaa ja millaiset osaamistarpeet voivat korostua tulevaisuudessa.

Maatalousalan imago ja kiinnostavuus jakson kahdessa osassa vieraina ovat Kia Partanen Hämeen ammattikorkeakoulusta, Niina Mäntyniemi Maaseutuammattiin ry:stä ja Sari Rouvinen Piiroomäen maatilalta. Jakson osissa keskustellaan alan imagosta, alaan liittyvistä olettamuksista nuorten keskuudessa sekä alan monipuolisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Voisiko maatalousala olla ala, jonka nuoret näkisivät mahdollisuuksien ja tulevaisuuden alana? Jaksoissa esiin nousee myös uutisointi, jonka negatiiviseen sävyyn voitaisiin vaikuttaa esim. alan yhteisellä viestinnällä ja positiivisilla tapahtumilla alan ympärillä.

Jaksoissa on mukana Kasvupolku -hankkeesta Fiia Ritvanen sekä Outi Kuvaja. Nuorten ja kehittävien maatilayrittäjien kasvupolut -hankkeen tavoitteena on parantaa yhdessä nuorten ja kehittävien maatilayrittäjien kanssa maatilan johtamisen osaamista ja alalle tulon edellytyksiä sekä tuottaa johtamisen välineitä kokonaisvaltaisen ja kilpailukykyisen yrittäjyyden edistämiseksi maataloudessa. Hankkeessa on mukana Luonnonvarakeskus, Pellervon taloustutkimus, ProAgria sekä ammattikorkeakouluista HAMK, Jamk, Oamk, SeAMK ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa maa ja metsätalousministeriö.

Käy kuuntelemassa Kasvupolku podcastin jaksot alla olevan linkin kautta: