Uutinen
21.06.2023

Keski-Suomeen maaseuturahoitusta 5,7 miljoonalla eurolla

Keski-Suomeen rahoitusta 5,7 miljoonalla eurolla tänä vuonna

Maaseudulla toimivien yritysten ja yhteisöjen rahoituksen haku on avattu Ruokaviraston sähköisessä Hyrrä-palvelussa. Tänä vuonna Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät voivat myöntää maaseudun toimijoille tukea yhteensä noin 5,7 miljoonaa euroa.  

Maaseudun yrityksiä ja yhteisöjä rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta, jonka uusi kausi alkoi tänä vuonna. Keski-Suomessa tukea haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä, joita Keski-Suomessa toimii neljä: JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari.  

Kaikki maaseuturahaston tuet haetaan sähköisessä Hyrrä-palvelussa.  

ELY-keskuksen rahoituksessa painotetaan Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman mukaisesti biotalouden elinkeinoja ja maaseudun vetovoiman vahvistamista sekä elinkeinojen että asumisen näkökulmasta. Leader-ryhmät suuntaavat rahoitusta omien paikallisten strategioidensa mukaan. 

Yrityksille tarjolla uusia tukimuotoja 

Maaseuturahaston yritystukien osalta työnjako menee niin, että ELY-keskus rahoittaa alle 50 henkilöä työllistäviä mikro- ja pienyrityksiä ja Leader-ryhmät enintään viisi henkeä työllistäviä yrityksiä. ELY-keskus voi rahoittaa myös korkeintaan 250 henkeä työllistäviä keskisuuria yrityksiä, joiden liiketoiminta on maataloustuotteiden jalostamista.  

Rahoitusasiantuntija Panu Kässi Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo, että edelliseen kauteen verrattuna uutta on mm. kehittämistuki, jota yritys voi saada uuden tuotteen tai palvelun luomiseen tai toiminnan uudistamiseen. Tätä ELY-keskuksesta haettavaa tukea voi saada myös monialainen maatila.  

– Kehittämistuki on tarkoitettu siihen, että yritys ottaa askelia eteenpäin: esimerkiksi uudistaa tuotantomenetelmiä, hakee uusia markkinoita tai tehostaa toimintaansa. Keski-Suomessa tukea voi saada 50 % alle 100 000 euron kustannuksista, Kässi tarkentaa.  

Myös Leader-ryhmien kautta hakuun avautuu useita uusia rahoitusmuotoja, kuten aloittavan yrittäjän kokeiluun ja toimivan yrityksen kehittämiseen liittyvät tuet.  

Rahoitusta saatavilla investointeihin 

Maaseutuyritysten investointeihin on Keski-Suomessa mahdollista saada tukea 20–35 % investoinnin kustannuksista. Poikkeus ovat uudet biokaasulaitokset, joita ELY-keskus voi rahoittaa jopa 50 %:n tuella. Leader-ryhmät rahoittavat 5 000–100 000 euron suuruisia investointeja.  

Maaseuturahaston yritystukien haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään valintajaksoittain. ELY-keskuksen tämän vuoden ensimmäinen valintajakso päättyy 15.8.2023. Jokaisella Leader-ryhmällä on omat valintajaksonsa. 

Yritykset voivat hakea ELY-keskuksesta myös EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (EAKR ja JTF) mukaista yrityksen kehittämisavustusta, jota voidaan myöntää maaseudulla tai kaupungissa toimivalle yritykselle. Avustusta on käytettävissä investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka ovat yksilöityjä, selkeästi rajattuja ja yrityksen tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaa kehittämistä. Painopiste on pk-yritysten hankkeissa. 

Myös kehittämishankkeiden haku on auki  

Myös maaseudun yhteisöt kuten yhdistykset ja kunnat voivat hakea maaseuturahastosta rahoitusta yleishyödylliseen kehittämiseen ja investointeihin. Hanketuissa uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin.  

Toiminnanjohtaja Sanna Kiuru Leader Viisarista kertoo, että lähes kaikki kehittämishankkeiden rahoitushaut ovat auenneet Hyrrä-palvelussa.   

– Leader-ryhmien kautta haettavat pienhankkeet ja ELY-keskuksesta haettavat laajakaistahankkeet tulevat hakuun myöhemmin tänä vuonna, hän täsmentää.  

Yhteisöjen paikalliset ideat rahoitetaan lähtökohtaisesti Leader-ryhmistä ja laajemmat kehittämishankkeet ELY-keskuksesta. Myös näiden tukien haku on jatkuva ja päätökset tehdään valintajaksoittain. Leader-ryhmillä on omat valintajaksonsa, ja ELY-keskuksella omansa, joista ensimmäinen päättyy 15.9.2023.