Uutinen
24.04.2023

Keski-Suomen maaseudun kehittämiseen yli 75 miljoonaa euroa

Keski-Suomen maaseudun kehittämiseen yli 75 miljoonaa euroa

EU:n maaseuturahoituksen uusi kausi tuo Keski-Suomeen yli 75 miljoonaa euroa vuosina 2023-2027. Rahoitusta voivat hakea maaseudulla toimivat maatilat sekä muut yritykset ja yhteisöt toimintansa kehittämiseksi. Rahoituksen haku avautuu loppukeväästä 2023.

Keski-Suomen ELY-keskuksen osuus maaseudun kehittämistoimenpiteiden kokonaisuudesta on noin 60 miljoonaa euroa. Siitä puolet kohdennetaan maatalouden yritystoiminnan aloittamiseen ja investointeihin, ja puolet maaseutualueiden muihin yritysinvestointeihin ja yhteisöjen kehittämishankkeisiin. Tavoitteena on edistää erityisesti vihreää siirtymää sekä tukea ympäristö- ja ilmastohankkeita. Rahoituksen kohdentaminen perustuu Keski-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmaan, joka painottaa biotaloutta ja maaseudun vetovoiman lisäämistä.

Keski-Suomen Leader-ryhmien osuus maaseuturahoituksesta on 15,6 miljoonaa euroa. Leader-rahoitus mahdollistaa sen, että kehittämistyöhön pääsevät osallistumaan laajasti maaseudun asukkaat koko maakunnassa. Kehittämisen painotukset kohdentuvat niihin asioihin, jotka on paikallisesti koettu tärkeiksi. Keski-Suomessa toimii yhteensä neljä Leader-ryhmää: JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari.

Leader-ryhmien käytössä on myös uusia tukivälineitä, joita ovat esimerkiksi palveluseteli-muotoiset rahoitukset yrittäjyyden kokeiluun, omistajanvaihdoksen valmisteluun ja maatalouteen liittyviin pienimuotoisiin kokeiluihin. Myös osa-aikaisen yritystoiminnan tukeminen tulee mahdolliseksi.