Uutinen
05.02.2024

Kestävästi Kaakkois-Suomessa – Ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaku 15.2.-31.5.2024 

Kestävästi Kaakkois-Suomessa

Ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaku 15.2.-31.5.2024

Kaakkois-Suomen ELY-keskus avaa yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaun ajalle 15.2.-31.5.2024. Tuettavasta investoinnista saatavan hyödyn tulee ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen investointeihin. Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta 500 000 euroa. 

Yleishyödyllisiä ympäristö- ja ilmastohankkeita haetaan seuraaviin teemoihin: 

Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon edistävät ja parantavat vesiensuojelun tilannetta. Investoinneilla voi vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen sekä muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa. 

Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi parantavat maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja. Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. 

Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tavoittelevat ilmastoneutraaliutta. Näillä investoinneilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Investoinnit voivat olla uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja. 

Tuen hakeminen 

Tukea yleishyödylliseen investointihankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys, osuuskunta tai järjestö. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tuen hakemiseen liittyvistä asioista. Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tuettavan hankkeen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa. 

Investointiin voidaan myöntää tukea enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kohtuullisista kustannuksista. Hakijalta edellytetään 20 prosenttia yksityistä rahoitusosuutta, joka voi olla rahaa tai vastikkeetonta työtä tai molempia. Kun tukea myönnetään julkisoikeudelliselle yhteisölle, muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on oltava vähintään 30 prosenttia. 

Teemahaun lisäksi rahoitusta voi hakea myös muuhun maaseudun kehittämistoimintaan tai yritystoiminnan investointeihin sekä kehittämiseen. Haku on jatkuva. 

Teemahakuun liittyvä Teams-infotilaisuus järjestettiin 13.2.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämään yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahakuun liittyvä Teams-infotilaisuus järjestettiin 13.2. Tilaisuuden esitysmateriaalit on saatavilla tapahtumasivulla: maaseutuverkosto.fi

Lue lisää yleishyödyllisistä ympäristö- ja ilmastoinvestoinneista Ruokaviraston sivuilta: Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit 

Lisätiedot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Maaseutupalvelut-yksikön asiantuntijoilta: 

  • Leena Hyrylä, p. 0295 029 047 
  • Jukka Penttilä, p. 0295 029 077 
  • Tarja Taipale, p. 0295 029 167 

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

(1.3. Muokattu infotilaisuuteen liittyvää kappaletta, poistettu infotilaisuuden Teams-linkki ja lisätty linkki tilaisuuden esitysmateriaaleihin.)