Uutinen
21.03.2024

Kolme uutta maaseudun innovaatioryhmien hanketta valittu – seuraava hakukierros käyntiin syyskuun alussa

Kolme uutta maaseudun innovaatioryhmien hanketta valittu – seuraava hakukierros käyntiin syyskuun alussa

Maaseudun innovaatioryhmien valintaryhmä on esittänyt rahoitettavaksi kolme uutta maaseudun innovaatioryhmä- eli EIP-hanketta. Hakukierros järjestettiin aikavälillä 1.11.2023–31.1.2024 ja siinä jätettiin yhdeksän hakemusta

Tämä oli ensimmäinen EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen strategisesta suunnitelmasta Suomessa rahoitettavien valtakunnallisten EIP-hankkeiden hakukierros. Vuosina 2023–2027 EIP-rahoitusta voi hakea myös alueellisena kaikista ELY-keskuksista.

Mikä on maaseudun innovaatioryhmä?

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. EIP-hankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotantoyritysten tarpeisiin ja liittyy maa- tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen.

Seuraava hakukierros avautuu syyskuun alussa

Seuraava valtakunnallisten EIP-hankkeiden hakukierros järjestetään syys–lokakuun aikana, siten että se päättyy perjantaina 25.10.2024.
Alueellisia EIP-hankkeita ja EIP-hankkeen valmistelurahaa voi hakea jatkuvasti, mutta päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään valintajaksoittain.

Nyt rahoitettavat maaseudun innovaatioryhmien hankkeet

Punurmio – Automaattinen menetelmä nurmibiomassan määrän arviointiin, seurantaan ja ennustamiseen – Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

  • Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmä nurmibiomassojen kasvun automaattiseen ja peltolohkokohtaiseen arviointiin, seurantaan ja ennustamiseen.

ERISTEK – Eläintautien riskienhallinnan tehostaminen uusilla teknologioilla – Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

  • Hankkeessa tehostetaan tuotantoeläintilojen tautien torjuntaa jalkauttamalla uutta teknologiaa nykyisiin tautisuojauksen käytäntöihin.

Hirvidrone – Hirvivahinkojen estäminen dronetekniikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä – Suomen metsäkeskus

  • Hanke selvittää kuinka syönninestoaineella käsiteltävät taimet on mahdollista tunnistaa taimikossa ja kuinka hirvivahinkoja tehokkaasti estävä syönninestoaine on mahdollista levittää valittuihin taimiyksilöihin.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 on rahoitettu yhteensä 32 EIP-hanketta.

 

Lisätietoja: 

Hämeen ELY-keskuksessa: Lassi Hurskainen, p. 02950 25046 ja Kaisa Tolonen, p. 02950 25022, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

(maa- ja metsätalousministeriössä: Leena Anttila, p. 02951 62240, etunimi.sukunimi@gov.fi )