Uutinen
25.10.2023

Korkeakouluverkosto yhdistää voimansa ja tuo ajankohtaisen ilmasto-osaamisen kaikkien saataville!

Suomalainen maa- ja metsätalous on keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni- hankkeet ovat tuoneet yhteen yhdeksän ammattikorkeakoulua, joiden tavoitteena on nyt vahvistaa ilmasto-osaamista kaikkien saataville.

Maankäyttösektorin ilmasto-osaaminen kaikkien saataville – Hiilestä kiinni -hankkeiden parhaat menetelmät eturintamassa KOMIO-hankkeessa!

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö- hanke KOMIO tuo maankäyttösektorin ilmastotavoitteet lähemmäksi kuin koskaan aiemmin. Hanke tuo avoimen oppimisen alustalle tietoa, taitoa ja konkreettisia ratkaisuja maatalousyrittäjille, neuvojille, opiskelijoille, opettajille ja kaikille ilmastoaiheelle kiinnostuneille. KOMIO-hankkeessa kehitetään monipuolisia oppimateriaaleja ja opintokokonaisuuksia. Tiedon avulla pyritään ratkaisemaan maatilojen kestävyys-, talous- ja johtamisosaamisen haasteita yhteistyössä kohderyhmien kanssa. Hankkeessa toteutettavan ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyön avulla kartoitetaan luonnonvara-alan profiloitumista ja luodaan kokonaiskuva eri toimijoiden tekemästä työstä. Verkostoyhteistyö tukee hankkeiden tulosten leviämistä laajalle, sekä maantieteellisesti että eri kohderyhmien keskuudessa. Hankkeen tulokset viedään AgriHubiin ja voit löytää nämä avoimet oppimateriaalit myöhemmin myös osoitteesta aoe.fi. Tämä on sinun tilaisuutesi päästä käsiksi huippuosaamiseen!

Haluatko oppia ilmastoasioita vaikkapa traktorin kopissa? Oletko valmis ottamaan ilmastotiedon mukaasi kaikkialle? KOMIO-hankkeessa tullaan julkaisemaan mm. podcasteja ja videotiedotteita, jotka ovat helppoja kuunnella ja katsoa missä tahansa.

KOMIO- hankkeen kokonaisbudjetti on noin 652 000 €. Hanke rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni- maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuudesta ja sitä toteuttavat yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK (projektin vetäjä), Savonia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Karelia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK, Yrkeshögskolan Novia, Lapin AMK sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK. Hanke toteutetaan ajalla: 1.8.2023-30.9.2024

Hankkeen kotisivut: http://hamk.fi/komio 

Yhteyshenkilö: Marjastiina Teixeira, projektipäällikkö Seamk: marjastiina.teixeira@seamk.fi

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa tässä on uuden tiedon tuottaminen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen käytännön työhön