Uutinen
14.07.2022

Kymmenen uutta maaseudun innovaatioryhmien hanketta valittu

Maaseudun innovaatioryhmien valintaryhmä on esittänyt rahoitettavaksi kymmenen uutta maaseudun innovaatioryhmä eli EIP-hanketta. Hakukierros järjestettiin kaksivaiheisena keväällä 2022.

Tämän hakukierroksen hankkeet rahoitetaan EU:n elpymisvaroista saadusta lisärahoituksesta, joten uudet EIP-hankkeet edistävät muiden tavoitteidensa lisäksi digitalisaatiota, siirtymistä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja muutosjoustavuutta.

Mikä on maaseudun innovaatioryhmä?

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli.

EIP-hankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotantoyritysten tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen.

Seuraava hakukierros avautuu elokuussa 2022

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 sisältyvästä elpymisrahoituksesta on tulossa vuoden 2022 aikana vielä 1 EIP-hankkeiden hakukierros. Seuraava hakukierros järjestetään 1-vaiheisena ja se avataan loppukesällä 2022. Hakukierroksen teema on alkutuotannon huoltovarmuus ja omavaraisuus

Vuoden 2022 jälkeen EIP-rahoitus jatkuu Suomen CAP-suunnitelmassa vuosina 2023-2027.

Rahoitettavat maaseudun innovaatioryhmien hankkeet:

Farm Energy–Maatilojen energiayhteisö – Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

  • Hankkeessa luodaan edellytykset sekä demonstroidaan maatilojen energiayhteisön toimintaa.

BITUPROP-Biokaasulaitoksen tuottavuuden nosto prosessin optimoinnin avulla – Oulun yliopisto

  • Hankkeen tavoitteena on luoda digitaalinen malli, joka optimoi biokaasun tuotantoprosessia energian, raaka-aineiden ja muiden apuaineiden kulutuksen suhteen.

Kuvantamisella ja tekoälyllä kohti kasvien biomassa-, hiili- ja typpisyötteiden määritystä – Luonnonvarakeskus

  • Hankkeessa kehitetään uusia työkaluja, joiden avulla viljelykasvien hiilensidontaa pystytään todentamaan aiempaa paremmin.

Kotimaisia pölyttäjiä kaupallisille puutarhaviljelmille – Suomen Mehiläishoitajien Liitto SML ry

  • Hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisten pölyttäjien käyttöä kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa.

Pientuottajien ja erikoiskasvien elektroninen jäljitettävyysjärjestelmä PiE-e-Trace – Luonnonvarakeskus

  • Hankkeessa rakennetaan järjestelmä, jonka avulla tuottaja pystyy hallitsemaan omaa tuotetietoaan ja toimittajaverkostoaan hyödyntäen tilalla jo olevaa teknologiaa.

eMuovi alustaekosysteemin kehittäminen – Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

  • Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalinen alustaekosysteemi, jonka avulla maatilojen ja puutarhatuotannon käytöstä poistetut muovit saataisiin kustannustehokkaasti kiertoon, käsiteltäväksi ja uudelleen jalostettavaksi.

Älysikala – Työtehoseura

  • Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmä sikojen yksilökohtaiseen seurantaan sekä eläinten terveydestä ja tuotannosta saadun tiedon yhdistämiseen automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

DataSato – Datan ketterä hallinta työkoneista ja palveluista liiketoimintaan – Centria Ammattikorkeakoulu Oy

  • Hankkeessa osoitetaan, kuinka eri IT-järjestelmissä oleva maatilan data saadaan laitteista, koneista ja palveluista viljelijän hallitsemaan datavarastoon ja sieltä monikäyttöiseksi osaksi tuotannon ja tuotteiden arvoketjuja.

Älyjuoma-automaatti – Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy

  • Hankkeessa kehitetään tekniikka lehmien vedenkulutuksen seurantaan ja luodaan pohja välillisten ja välittömien hyvinvointihyötyjen todentamiseksi

Maatilan biokaasutuotannon kannattavuuden parantaminen skaalaamalla in situ –metanointi pilotilta maatilamittakaavaan – Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

  • Hankkeessa tutkitaan metanoinnin vaikutusta erityisesti keskikokoisen lypsykarjatilan biokaasutuotannon kannattavuuteen.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 on nyt rahoitettu yhteensä 29 EIP-hanketta.

Lue lisää aiemmin rahoitetuista EIP-hankkeista

Lisätietoa hankkeiden etenemisestä on tulossa pian.

Lisätietoja:

Heinäkuussa:

Maa- ja metsätalousministeriössä: Leena Anttila, p. 02951 62240, etunimi.sukunimi@gov.fi

Elokuussa:

Hämeen ELY-keskuksessa: Lassi Hurskainen, p. 02950 25046 ja Kaisa Tolonen, p. 02950 25022, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi