Uutinen
21.09.2023

Laajakaistainvestointien rahoituksen haku on alkanut Pirkanmaalla

Laajakaistainvestointien rahoituksen haku on alkanut Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää EU:n maaseuturahoitusta laajakaistainvestointeihin vuosien 2023 ja 2024 aikana. Tukea on haettava viimeistään 30.8.2024.

Maaseuturahoituksella tuetaan kyläverkkojen rakentamista sellaisille alueille, joille huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakennu. Kyläverkolla tarkoitetaan tilaajayhteysverkon rakentamista tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin.

Kyläverkkohankkeella ei voida rakentaa pitkiä runkoverkkoja. Kyläverkon toteutuminen edellyttää, että alueella on jo valmis ja kapasiteetiltaan riittävä runkoverkko, tai että alueella tehdään yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien hankkeiden tai toimijoiden kanssa.
Tukea voivat saada yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, kunnat, osuuskunnat ja paikallisoperaattorit.

Pirkanmaalla tukea voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Yhteisöllisessä tietoliikenneverkkoinvestoinnissa hankkeen yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtyä työtä eli talkootyötä.
Tuki maksetaan jälkikäteen.

Pirkanmaan ELY-keskus vastaanottaa laajakaistainvestointihakemuksia vuosien 2023 ja 2024 aikana. 

Rahoitettavat hankkeet valitaan MMM:n vahvistamien valintaperusteiden kautta seuraavasti:

  • 31.1.2024 mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan alkuvuoden 2024 aikana ja investointien tulee olla toteutettavissa vuosina 2024–2026.
  • 1.2.2024–30.8.2024 välisenä aikana jätetyt hakemukset arvioidaan syksyn 2024 aikana ja investointien tulee olla toteutettavissa vuosina 2025–2027

Haun kohdentaminen:

Haku koskee Suomen CAP-suunnitelman toimenpidettä INV laajakaista – Maaseudun laajakaistainvestoinnit, s. 810

Pdf-tiedosto: Suomen viimeistelty CAP-suunnitelma 2023-2027 (mmm.fi)

Hakemuksen jättäminen:

Hakemus tulee jättää Ruokaviraston sähköisen HYRRÄ-asiointipalvelun kautta.

Hyrrä-asiointipalvelu (ruokavirasto.fi)

Tuen yksityiskohtia:

Toimenpiteen kuvaus ja investoinnin hyväksyttävät kustannukset

Laajakaistahankkeet (ruokavirasto.fi)

Laajakaistainvestointien valintaperusteet (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksesta:

Reija Neva
Maaseudun kehittämisen asiantuntija
puh. 0295 036 175

Anne Värilä
Maaseudun kehittämisen asiantuntija, kehittämisvastaava
puh. 0295 036 048

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi