Uutinen
19.10.2023

Laajakaistainvestointien rahoituksen haku on auki – Pohjois-Savossa haettavissa 4 miljoonaa euroa!

Laajakaistainvestointien rahoitus on haettavissa – Pohjois-Savossa haettavissa 4 miljoonaa euroa

Laajakaistainvestointien rahoituksen haku avautui 19. syyskuuta. Rahoitusta myönnetään ELY-keskuksista, ensimmäinen valintajakso päättyy 31. lokakuuta.

Maaseudun laajakaistainvestointeihin on rahoituskaudelle 2023–2027 varattu valtakunnallisesti noin 53 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Savon alustavasti suunniteltu osuus on noin 4 miljoonaa euroa. 

–  Laajakaistainvestointien avulla halutaan lisätä maaseudun digitaalista infrastruktuuria, sähköisten palvelujen saavutettavuutta ja mahdollistaa etätyö ja –opiskelu, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Merja Osala.

Tuen ehtona on, että rakennettavan verkon tulee taata 1 Gbit/s nopeudella toimiva yhteys. Rahoitusta voivat saada yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi kyläyhdistykset, kunnat, osuuskunnat ja paikallisoperaattorit. Tukea voi saada korkeintaan 65 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ja se maksetaan jälkikäteen.  Yhteisöllisessä tietoliikenneverkkoinvestoinnissa hankeen yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä talkootyötä.  

Hanke edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien tahojen kanssa. Kyläverkko jää tuensaajan omistukseen ja tuensaaja sitoutuu pitämään verkon käytössä tuen ehtojen mukaisesti.  

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan kyläverkkojen rakentamista sellaisille alueille, joille huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakennu.   

Pohjois-Savossa vuonna 2023 laajakaistainvestointien ensimmäinen valintajakso on ajalla 19.9.– 31.10.2023. Pohjois-Savon ELY-keskus ilmoittaa laajakaistainvestointien teemahaun avaamisesta viikon 43 loppupuolella.

Laajakaistainvestointien tukea haetaan Hyrrä-palvelussa.

Päivitetty 6.11.2023
Pohjois-Savon ELY-keskus avaa teemahaun laajakaistainvestoinneille ajalle 1.11.2023-29.2.2024. Hakuun liittyvä teams-infotilaisuus järjestetään 15.11.2023 klo 13–14. Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua, tervetuloa kuulolle!

Lisätietoa infosta Hakuinfo: Laajakaistainvestointien haut Pohjois-Savossa – Maaseutuverkosto  (Maaseutuverkosto.fi)

Tukea ja neuvoa antaa Pohjois-Savon ELY-keskus, lisätietoa

Merja Osala, puh. 0295 026 666

Pirjo Ikäheimonen, puh. 0295 026 639

sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoa: 

Laajakaistahankkeet – Maaseutu.fi (maaseutu.fi) 

Laajakaistahankkeet – Ruokavirasto (ruokavirasto.fi)