Uutinen
02.09.2021

Lakiesitys Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta eduskunnan käsittelyyn

Hallituksen esitys laiksi Euroopan meri-, kalatalous ja vesiviljelyrahastosta siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Valtioneuvosto päätti asiasta yleisistunnossaan 2.9.2021. Lakiesityksellä täydennetään rahastoa koskevia EU-asetuksia ja säädetään rahaston kansallisesta toimeenpanosta.

Lakiesitys sisältää säädöksiä esimerkiksi tuen hakemista, myöntämistä ja maksamista koskevista menettelytavoista, tuen myöntämisen edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuksista, viranomaisten rooleista sekä ohjelman tietojärjestelmästä. Muutokset Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmakauden 2014−2020 lainsäädäntöön ovat vähäisiä. Rahoitettavat toimenpiteet kuvataan tarkemmin rahaston kansallisessa ohjelmassa, jota valmistellaan parhaillaan maa- ja metsätalousministeriössä.

Uuden Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston on tarkoitus käynnistyä alkuvuodesta 2022, kun kansallinen lainsäädäntö on hyväksytty ja Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen ohjelman.