Uutinen
01.02.2024

Lapin ELY-keskus toivoo ratkaisuja maaseutuympäristön kehittämiseen – Rahoitushaku nyt auki 

Lapin ELY-keskus toivoo ratkaisuja maaseutuympäristön kehittämiseen – Rahoitushaku nyt auki

EU:n maaseuturahoituksen kärkiteemana on kuluvalla kaudella maaseudun ympäristö- ja ilmastotoimet. Lapin ELY-keskus hakee nyt rahoitukseen maaseudun yleishyödyllisiä ympäristö- ja ilmastoinvestointeja.

Hakuaika on 1.2.2024- 30.4.2024

Hankkeilla haetaan konkreettisia ratkaisuja Lapin maaseudun monimuotoisen luonnon säilyttämiseksi. ELY-keskus tukee investointeja, joilla parannetaan ja ylläpidetään maaseutualueiden ja kylien luonnonvaroja. Rahoitettavilla hankkeilla voidaan investoida maiseman- ja vesiensuojeluun, parantaa ilmastokestävyyttä ja edistää maaseudun asuinympäristöjen ekologisuutta ja turvallisuutta.

Hankkeet voivat olla esimerkiksi kyläyhteisön yhteiseen käyttöön hankittavia koneita tai laitteita. Rahoitusta voidaan kohdentaa myös laajemmille yleishyödyllisille investointihankkeille, joilla edistetään paikallisesti kiertotaloutta tai luonnon monimuotoisuutta.

Lapin ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikön ryhmäpäällikkö Anne Ristioja toivoo, että kunnat ja yhdistykset innostuisivat kehittämään omaa ympäristöään, koska tarjolla on nyt rahoitusta kannustavalla tukitasolla  – ELY-keskus odottaakin luovia ratkaisuja maaseutuympäristön kehittämiseen.

Aineettomina investointeina voidaan tukea investointeihin liittyvää käytännönläheistä tutkimusta ja kehittämistä.

Rahoitettavat hankkeet voivat olla myös esimerkkihankkeita, joiden avulla levitetään tietoa ja malleja hyödynnettäväksi muille maaseudun toimijoille. Mahdollisuuksia erilaisille ympäristö- ja ilmastohankkeille on tässä teemahaussa siis varsin laajasti.

”Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä Lapin ELY-keskuksen asiantuntijoihin jos herää idea tai investointitarve oman alueen ympäristön kehittämiseen”, Anne Ristioja toteaa.

Investointihankkeita haetaan seuraaviin teemoihin:

 1. Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen (CAP-suunnitelma s. 839)

Investointien tavoitteena on lisätä maaseutualueiden ilmastokestävyyttä ja elinvoimaisuutta sekä lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on parantaa maaseudun infrastruktuuria ja kehittää kylien ja alueiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ilmastotyössä.

Toimenpiteellä voidaan:

 • edistää ilmastoratkaisuihin liittyvien innovaatioiden tarvitsemien koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä,
 • hankkia laitteita yhteiseen käyttöön sekä
 • tukea jakamis- ja kiertotaloutta edistäviä investointeja.

Toimenpiteellä ei kuitenkaan tueta kylätalojen energiainvestointeja, joita voidaan rahoittaa Leader-rahoituksella.

 1. Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon (CAP-suunnitelma s. 845)

Investoinneilla edistetään ja parannetaan vesiensuojelun tilannetta. Investointien avulla voidaan vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa.

Investointihankkeilla lisätään maaseutualueiden kylien ja kuntien kestävyyttä ja elinvoimaisuutta niin asumisen, harrastamisen kuin yrittämisen toimintaympäristönä. Tavoitteena on lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta, parantaa kestävän kehityksen ja luonnonvarojen kuten veden, maaperän ja ilman tehokkaan hoidon edistämisen infrastruktuuria.

Investointien avulla voidaan edistää koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä, hankkia luonnonvarojen kestävän hoidon laitteita yhteiseen käyttöön ja tukea jakamis- ja kiertotaloutta edistäviä investointeja.

Vesienhoitoon voidaan myöntää avustuksia yhteiskäyttöiseen kalustoon, kuten:

 • rysät
 • nuotat
 • niittokalusto (sis. vene, moottori ja traileri)

Tuen kohteena ovat ensisijaisesti vesistöhankkeet, joissa järven ekologinen tila on tyydyttävä tai hyvä, mutta riskissä heikentyä (lisätietoa vesi.fi).

 1. Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi (CAP-suunnitelma s. 851) 

Tuettavilla investointihankkeilla parannetaan maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien monimuotoisuutta, luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja.

Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi vieraslajien torjuntaan tarvittavan kaluston hankintaan, kun kalusto tulee yhteiskäyttöön (pienriistan, esim. minkin ja supikoiran pyyntikalusto).

Tuen hakeminen

Tuensaajana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten yhdistys, järjestö, osuuskunta tai kunta. Tuettavan hankkeen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 8 000 euroa.

Investointiin voidaan myöntää tukea enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kohtuullisista kustannuksista. Hakijalta edellytetään 20 % yksityistä rahoitusosuutta, joka voi olla rahaa tai vastikkeetonta työtä tai molempia. Kun tukea myönnetään julkisoikeudelliselle yhteisölle, muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on oltava vähintään 30 prosenttia.

Voit kysyä lisätietoja hankehausta ja Hyrrän käytöstä Lapin ELY-keskuksen asiantuntijoilta:

 • Mikko Niemelä, p. 0295 037 350
 • Salla Saariniemi, p. 0295 037 307
 • Anna-Kaisa Teurajärvi, p. 0295 037 135
 • Anne Ristioja, p. 0295 037 118

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Haluatko kuulla lisää ympäristö- ja ilmastohankkeiden mahdollisuuksista? Aiheesta on tulossa Hankeklubi 22.2.2024.