Uutinen
06.06.2018

Lappiin kaivataan uusia kaupallisia kalastajia

Lapin kalalla on kova kysyntä ja markkina-alueena on koko Suomi. Syynä on se, että täällä tuotetun kalan laatu ja sitä kautta maine on erinomainen. Myös lähiruuan suosion kasvu ja kuntien päätökset suosia paikkakunnalla tuotettuja elintarvikkeita lisäävät kysyntää. Tilauksia tulee kalastajille niin paljon, että jopa ei-oota joudutaan myymään. Syynä tähän ei suinkaan ole kalakantojen heikkous tai lupien saannin vaikeus, vaan kalastajien määrän väheneminen. Lapin kalastajat toivottavatkin työtä pelkäämättömät uudet yrittäjät tervetulleiksi.

Sodankylä näyttää esimerkkiä 

Lokan osuuskunnassa oli vielä kymmenkunta vuotta sitten 25 kokopäiväistä kalastajaa. Eläköitymisten vuoksi määrä on pikku hiljaa vähentynyt, ja nyt heitä on enää 15. Kalastajien määrän vähenemiseen havahduttiin toden teolla, kun kunta rupesi tiedustelemaan osuuskunnalta sen valmiuksia toimittaa keskuskeittiölle kalatuotteita.

Osuuskunta esitti kunnalle, että uusia kalastajia tulisi ruveta aktiivisesti rekrytoimaan, muuten kunnan suunnitelmat lähiruuan käytön lisäämisestä ovat kalan osalta tyhjän päällä. Kunta otti kalastajien huolen vakavasti, ja laajapohjaisella yhteistyöllä ruvettiin miettimään mitä voitaisiin tehdä. Mukana olivat paitsi osuuskunta ja kunta, myös TE-toimisto, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Lapin kalatalouden toimintaryhmä. Maria Saarinen kävi yhdessä palaverissa kertomassa Ammattiopisto Livian kokemuksista mestari-kisälli-hankkeesta.

Porukalla päädyttiin siihen, että kyseessä on kohtalaisen monimuotoinen kokonaisuus, jonka palikat pitää saada kohdalleen ennen rekrytoinnin aloittamista. Kunta sai kalatalouden toimintaryhmän kiintiöstä rahoituksen esiselvityshankkeelle, jossa paitsi selvitettiin rekrytoinnin käytännön järjestämistä, myös kokeiltiin tiedottamista. Kalakoulukierros, SOME ja perinteisessä mediassa olleet jutut poikivat yllättävän paljon yhteydenottoja. Niiden tuloksena Sodankylän tekojärvillä työskentelee nyt kolme uutta reipasta nuorta kalastajaa.

Esiselvityshankkeen perusteella kunta ja osuuskunta pitivät selvänä, että varsinaiselle rekrytointihankkeelle on selkeä tarve. Myös MMM ilmaisi kirjeellään tukevansa tällaista toimintaa. Tämän rohkaisemana hankkeelle yritettiin hakea rahoitusta EKMR:n artiklan 29 nojalla. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, joten kunta kääntyi kalatalouden toimintaryhmän puoleen. Hanke sopi erinomaisesti ryhmän kehittämisstrategiaan, ja ryhmä puolsi rahoitusta yksimielisesti.

Rekrytointihanke on nyt lähtemässä käyntiin, ja mukaan ehtii vielä mainiosti. Kokeneet kalastajat opastavat uusia yrittäjiä tekojärvillä kulkemisessa, kalastustekniikassa ja kalan käsittelyssä. Tarvittaessa annetaan myös apua majoituksessa ja paperitöissä, kuten rekisteröitymisessä. Lisätietoja antavat Risto Pyhäjärvi (0400-222 497) Lokan osuuskunnasta ja Marjaana Aarnio (040-560 470) Sodankylän kunnasta.

Tarvetta myös muualla Lapissa

Lapin kalatalouden toimintaryhmän alueella on laitoshyväksyttyjä kalankäsittelytiloja Sodankylän lisäksi Pellon Miekojärvellä ja Inarissa. Kemijärven tiloille ollaan hyväksyntää paraikaa hakemassa. Kaikilla näillä alueilla kaivataan uusia riuskoja yrittäjiä vesille, jotta kalan toimitusvarmuutta voidaan parantaa. Lisätietoja voi kysellä toimintaryhmältä (Markku Ahonen, 040-704 094, markku.ahonen@pll.fi).

Markku Ahonen
Lapin kalatalouden toimintaryhmä