Uutinen
06.06.2023

Leader-yritystukien haut aukeavat kesän kuluessa

Leader-yritystukien haut aukeavat kesän kuluessa

Maaseuturahaston uuden kauden 2023-2027 rahoitushaut käynnistyvät Suomessa vaiheittain kesän ja syksyn aikana. Ruokavirasto tiedottaa, kun hakujen alkamisen ajankohdat tarkentuvat. Hakemukset tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän.

Uusia tukimuotoja yrityksille

Leader-yritystuet on suunnattu pääosin yrityksille, jotka työllistävät enintään viisi henkilötyövuotta. Jatkossa tukea voivat hakea myös osa-aikaiset yrittäjät. Aiemmalta kaudelta tuttua investointitukea täydentämään on saatu uusia tukimuotoja, kuten kokeilutuki ja tuki omistajanvaihdokseen.

Esimerkiksi investointitukea voidaan myöntää päätoimisille yrittäjille ja jatkossa myös osa-aikaisille yrittäjille. Tukea voi hakea esimerkiksi koneiden ja kaluston hankintaan sekä toimitilojen rakentamiseen, kunnostamiseen tai hankkimiseen. Investointitukea voi saada 20–35 prosenttia investoinnin hyväksytyistä kustannuksista. Leader-ryhmät rahoittavat 5 000–100 000 euron investointeja.

Yritystoiminnan käynnistystukea voi saada yrityksen perustamisvaiheessa. Tukea voi hakea muun muassa käynnistämisvaiheen asiantuntijapalveluihin, selvityksiin tai pieniin kalustohankintoihin. Lisäksi tukea voi hakea yrittäjyyskokeiluun. 2500 euron tukea voi käyttää lyhytaikaiseen yrittäjyyden kokeiluun ilman y-tunnusta. Yritystoiminnan ostoa suunnitteleva voi puolestaan saada 5000 euroa tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin.

Yrityksen kehittämistukea voivat hakea sekä osa-aikaiset että päätoimiset yrittäjät liiketoimintansa kehittämiseen, kun toiminta on jo vakiintunutta. Tukea voi hakea muun muassa asiantuntijapalveluihin ja tuotekehitykseen. Tuen määrä on 3000 euroa. Lisäksi kehittämisen suunnitteluun on mahdollista hakea 1000 euron tukea ja kehittämisen aloittamiseen 2000 euron tukea.

Maatalouden kokeilutukea voi hakea pienimuotoisiin kokeiluihin alkutuotannossa. Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi uusien tuotantomenetelmien ja markkinakanavien testaamiseen. Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä. Tukisumma voi olla 2500, 5000 tai 7500 euroa.

Yritysryhmähankkeessa 3–10 yritystä tai maatilaa kehittää yhdessä toimintaansa. Lisäksi hanke voi sisältää jonkin verran yksittäiseen yritykseen kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu.

Monipuolisten yritystukimuotojen avulla pyritään lisäämään mikroyritysten määrää maaseudulla sekä tuetaan yrityksiä kehityksessä ja kasvussa. Tavoitteena on saada maaseutualueelle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa.

Lue lisää yritystuista Ruokaviraston sivuilta.