Uutinen
20.12.2023

Leaderista tukea nyt myös maaseutuyritysten omistajanvaihdoksiin

Leaderista tukea nyt myös maaseutuyritysten omistajanvaihdoksiin

Pirkanmaan alueella toimii kuusi Leader-ryhmää, jotka myöntävät EU:n maaseuturahoitusta paikallista asiantuntemusta ja osaamista hyödyntäen. Leader Joutsenten reitin toiminnanjohtaja Petri Rinne kirjoittaa omistajanvaihdoksista Leader-rahoituksella.

Uudistuminen on tärkeää paikallisessa kehittämisessä. Tuskin koskaan EU-jäsenyytemme aikana on uusi maaseuturahoituskausi alkanut niin monen muutostekijän ristipaineessa kuin nyt. Osa tekijöistä on sisäisiä, kuten väestömme ikääntyminen ja syntyvyyden lasku. Niille voimme itse tehdä jotakin. Ulkoisiin tekijöihin kuten sotiin tai pandemioihin meidän on vaikeampi vaikuttaa. Paikallisella kehittämisellä voidaan kuitenkin parantaa kylien ja korttelien sopeutumista ulkoisista tekijöistä johtuviin muutoksiin – hienosti sanottuna voidaan edistää niiden muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä.

Muuttuvat ajat vaativat myös uusia tukivälineitä meidän maaseutukehittäjien työkalupakkiin. Pirkanmaalla toimivilla kuudella Leader-ryhmällä onkin nyt ennätyksellisen monipuolinen valikoima erilaisia tukimuotoja älykkäiden kylien ja maaseutuyritysten kehityshankkeisiin.

Asiantuntijapalveluita omistajanvaihdokseen

Marraskuun alussa vietettiin Omistajanvaihdosfoorumin toteuttamaa valtakunnallista yritysten omistajanvaihdosviikkoa. Viime vuonna julkaistun ”Maaseutuyritykset omistajanvaihdosbarometrissa”-selvityksen mukaan peräti 90 prosentilla vastaajista on edessään yritystoiminnasta luopumisen hetki vuoteen 2028 mennessä. Näiden yritysten varassa on valtava määrä maaseudun työpaikkoja ja palveluita, joiden säilyttäminen on tärkeää. Ei ole mikään pieni haaste!

Maaseuturahoituksella on tähän mennessä voitu tukea maatilojen sukupolven- ja omistajanvaihdoksia, joita niitäkin tarvittaisiin paljon nykyistä muutamaa sataa per vuosi enemmän. Alkaneella rahoituskaudella Leader-ryhmät voivat tukea myös muiden maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla. Maatalouden kokeilutukea voi hakea sekä yksityishenkilö henkilötunnuksella että maatila ja maaseutuyritys y-tunnuksella.”

5000 euron kertakorvauksen tuenhakija on yrityksen jatkajakandidaatti, joka voi olla myös luopuvan yrittäjän perheenjäsen, kaupunkilainen tai yrittäjä jo ennestään. Tuki on tarkoitettu omistajanvaihdosta edistäviin asiantuntijapalveluihin, kuten esimerkiksi arvonmääritykseen, verosuunnitteluun, lakipalveluihin ja kaupan valmisteluun. Se on mainio väline lisätä maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta, kunhan löydämme nämä uudet verkostot ja maaseutuyrittäjyydestä haaveilevat kaupunkilaiset. Omistajanvaihdostuki voi auttaa myös oman alueemme asukkaita ryhtymään yrittäjiksi tai jo toimivia yrityksiä kasvamaan yritysostoin.

Tukea aloittavalle yrittäjälle ja kehittämiseen – hankkeissa uutuutena Älykkäät kylät

Kertakorvaustukia on Leader-ryhmien kautta haettavissa myös yritystoiminnan käynnistämiseen ja olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen. Toimitiloihin, koneisiin ja laitteisiin sekä aineettomiin investointeihin liittyvät investointituet ovat relevantteja niin aloittaville, toimiville kuin yritystoimintaa jatkavillekin yrittäjille. Leader-ryhmät tukevat alle viisi työntekijää työllistäviä yrityksiä ja ELY-keskukset sitä suurempia. Myös maatalouden kokeiluihin on räätälöity oma tukimuotonsa, jolla voi kokeilla vaikkapa uusia viljelykasveja. Maatalouden kokeilutukea voi hakea sekä yksityishenkilö henkilötunnuksella että maatila ja maaseutuyritys y-tunnuksella.

Rahoituskauden alun näppituntuma on, että yrittäjät ovat löytäneet uudet tukivälineet hyvin ja Pirkanmaan Leader-ryhmissä on tehty jo kymmeniä rahoituspuoltoja uusien paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi. Taloustaantumasta johtuen moni ryhtyy nyt ensimmäistä kertaa yrittäjäksi, haluaa suunnata toimintaansa uusiin palveluihin ja tuotteisiin tai uusille markkinoille ja ammatinvaihtajiakin on liikkeellä.

Yleishyödyllistenkin hankkeiden puolella Leader-ryhmissä on uusia mahdollisuuksia. Näillä tyypillisesti yhdistysten, kuntien ja oppilaitosten toteuttamilla hankkeilla edistetään maaseudun veto- ja pitovoimaa sekä elämänlaatua. Älykkäät kylät -hankkeissa opitaan muilta ja etsitään älykkäitä ratkaisuja paikallisiin haasteisiin. Vaikkapa vesistönkunnostushankkeilla vastataan ilmastonmuutokseen, kasvavaan sadantaan ja vesistöjen rehevöitymiseen.

Luonnonhoitohankkeilla edistetään biodiversiteettiä ja ehkäistään luontokatoa. Ja perinteisillä yleishyödyllisillä investointihankkeilla voi edelleen korjata kylätaloja energiatehokkaammiksi, rakentaa liikuntapaikkoja sekä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja harrastuksia.