Uutinen
28.11.2023

Lisää lähiruokaa Lappiin – Lapin ruoka -hanke jalkaantui kuntiin jakamaan tietoa ja tuotti elintarvikehankintojen oppaan

Lisää lähiruokaa Lappiin – Lapin ruoka -hanke jalkaantui kuntiin jakamaan tietoa ja tuotti elintarvikehankintojen oppaan

Lapin ruoka -hanke käynnistyi vuoden 2022 alusta ja päättyy 31.12.2023. Hankkeen keskeinen ydin on viedä ajantasaista tietoa Lapin kuntiin ja maakunnan hyvinvointialueen toimijoille lappilaisesta elintarviketuotannosta, tuotannon potentiaalista ja paikallisten elintarvikkeiden käytön tuomasta lisäarvosta maakuntaan. Hanke on julkaissut oppaan Elintarvikehankintojen aakkoset,  jonka tavoitteena on edistää Lapin maakunnan elintarviketuotantoa.

Tavoitteena lähiruoan käytön lisääminen julkisella sektorilla

Keskeinen syy hankkeen toteutukseen on sosiaali- ja terveysuudistuksen mukanaan tuomasta myllerryksestä julkisen sektorin tukipalveluihin, joiden keskiössä ovat erityisesti ateriapalvelut. Oman mausteensa, vieläpä tärkeän, tuo kustannustason nopea nousu ja Itä-Eurooppaan syntynyt konflikti. Nämä tapahtumat ovat saaneet meidät kaikki huomaamaan kansallisen ja alueellisen huoltovarmuuden tärkeyden. Ruoka ja energia eivät olekaan itsestäänselvyys.

Hankkeen ydintehtävä oli tiedottaa lähiruoasta, sen käytön mahdollisuuksista ja tuoda esille lähiruoan käytön positiivisia vaikutuksia maakuntaan. Sitä olemmekin tehneet hankkeessa hyvin aktiivisesti. Tässä työssä olemme hyödyntäneet verkostoa, sosiaalista mediaa ja tiedotusvälineitä monipuolisesti. Lisäksi olemme hyödyntäneet työryhmämme laajaa sidosryhmäverkostoa ja olemme tehneet hankeyhteistyötä laajasti elintarvikesektorin muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeessa toteutettiin kuntavierailut useimmissa Lapin kunnissa. Kuntavierailuja tehtiin kaikkiaan 32 kappaletta. Näissä tapaamisissa tiedotettiin lähiruoan hankinnasta, hankintaprosessista ja sen käytön kehittämisen vaikutuksista aluetalouteen. Kaikissa tapaamisissa nousi keskusteluissa esille Sote-muutoksen vaikutuksen kuntien ateriapalveluin ja miten kuntien tulisi siihen varautua. Kuntakierrosten materiaaleja työstettiin aina sen mukaisesti, millaisia tarpeita huomattiin kierroksella ja yleisessä keskustelussa kunta-alan ateriapalveluissa.

Havaintoja hankkeesta

Hankkeen aikana ja vahvalla myötävaikuttamisella on perustettu ateriapalveluita tuottava yhtiö nimeltä Pohjois-Lapin ruoka Oy. Yhtiö toimii Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen ja Savukosken alueella tuottaen näiden kuntien ateriapalvelut. Yhtiön toiminnan keskeinen periaate on omalla hankintastrategiallaan mahdollistaa paikallisen ja maakunnallisen elintarviketuotannon kehittymistä ja tarjota asiakkaille mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa.

Hankkeessa tehtiin joitakin hyvin merkittäviä havaintoja julkisen sektorin elintarvikehankintoihin liittyen: Hankintaosaaminen oli hyvin vaihtelevaa ja hankinta mielellään delegoidaan jonkin muun tahon hoidettavaksi (hankintarengas, yhtiö). Paikallisten elintarvikkeiden saatavuus vaihtelee, mutta sen suhteen Lapissa on tapahtunut huomattavaa myönteistä kehitystä. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä leipomopalvelut, kala, peruna ja lihatuotteet. Henkilöstöresursseissa on ongelmaa lähes kaikissa kunnissa. Työvoimaa on vähän ja sen saatavuudessa on ongelmia. Kuntien välinen yhteistyö on hyvin vähäistä ja kulminoituu ensisijaisesti hankintayhteistyöhön alueellisen hankintarenkaan kautta.

Keskeinen havainto ja tärkeä tulos hankkeessa on elintarvikkeiden hankintaprosessin avaaminen ja visuaalinen sekä tekstimuotoinen kuvaus. Hankkeen loppuwebinaarissa esittelemme kokonaisuudessaan elintarvikkeiden hankintaprosessin. Tekemämme havainto on, että hyvällä hankintaprosessilla, joka pitää sisällään markkinakartoituksen, markkinavuoropuhelun ja näihin perustuvan kilpailutusprosessin, voimme merkittävästi vaikuttaa paikalliseen ja alueelliseen elintarviketuotantoon.

Lapin ruoka -hankkeen päätöswebinaarin tallenteet on nyt julkaistu.

Kaikki videot lähituottajista löydät Arktinen biotalous Youtube-kanavalta

Jutut Lapin kansassa:

Lapin kansassa on julkaistu vuoden 2022 ja 2023 aikana kuusi artikkelia:

7.2.22 Onko sote-alue lähiruoan mahdollistaja vai este?

20.5.22 Mistä ruokamme tulee?

15.10.22 Osaammeko hyödyntää lähiruokaa?

25.2.2023 “Onko lähiruoka vain juhlapuhetta?”

12.6.2023 artikkeli Mistä hankimme luonnonmarjamme?

12.9.2023 artikkeli Elintarvikkeiden hankinnalla elinvoimaa maakuntaan.

Kaikki artikkelit tulevat olemaan luettavissa loppuraportin liitteenä, joten sitä kannattaa odottaa, jos on jäänyt lukematta. Jokaisesta artikkelista on tullut hankehenkilöstölle positiivista palautetta ja se on herättänyt paljon ajatuksia.

Terveisin Lapin ruoka -tiimi

Rauno Kuha, Luonnonvarakeskus

Jukka Lokka, Luonnonvarakeskus

Merja Ahola, Sodankylän kunta, Pohjois-Lapin Ruoka Oy

Tanja Häyrynen, Tervolan kunta, Tervolan yhteistoiminta-alue