Uutinen
22.11.2023

Luomukorvausten maksu alkaa Etelä-Savossa – luomutilojen määrä vähentynyt

Luomukorvausten maksu alkaa Etelä-Savossa – luomutilojen määrä vähentynyt

Ruokavirasto avasi ELY-keskusten luomusitoumusten käsittelyn tukisovelluksessa 4. lokakuuta. Etelä-Savon ELY-keskuksessa korvauksia päästään maksamaan vielä tämän kuun aikana. Luomusitoumuksen hakijoita on Etelä-Savossa 170 tilaa, joten kaikki eivät välttämättä saa maksuja samaan aikaan, vaan odotukseen kannattaa varautua.

– Ensimmäisessä vaiheessa luomukorvaus maksetaan sen mukaan, mitä päätukihaussa on ilmoitettu. Jos luomukorvauksen määrään vaikuttavia muutoksia on tehty päätukihaun päättymisen jälkeen, ne huomioidaan toisen erän maksatuksessa. Toinen erä on suunniteltu toukokuulle 2024, kertoo Anne Manninen Etelä-Savon ELY-keskuksen luomutiimistä.

Hallinto pääsee tallentamaan sitoumukseen tulevia muutoksia joulukuussa, kun tukisovellus päivitetään. Kaikki sitoumukseen maksuun vaikuttavat muutokset, esimerkiksi päättymisvuosi ja lohkomuutokset, korjataan sitoumukseen päivityksen jälkeen.

Etelä-Savon luomutilat monipuolisia

Etelä-Savossa luomupinta-ala on noin 12 000 hehtaaria, joista 10 000 hehtaarilla on luomusitoumus.  Luomuvalvonnan piirissä olevat tilat tarkistetaan vuosittain luomun ehtojen noudattamisen osalta.

Eteläsavolaiset luomutilat ovat monipuolisia, tiloilla tuotetaan niin luomuvihanneksia, naudanlihaa kuin lampaanlihaakin. Suurin osa pinta-alasta on nurmituotannolla. Lähimaakuntiin nähden Etelä-Savossa on paljon mehiläistiloja, eli hunajantuotantoa. Etelä-Savo erottuu muista maakunnista myös sillä, että täällä on paljon jalostamattomien tuotteiden valmistusta, eli tuotteita myydään paljon suoramyyntinä tiloilta, Reko-lähiruokapiireissä ja lähikaupoissa.

Euroopan Unionin tavoitteena on kasvattaa luomutuotannon osuus kaikesta alueellaan viljellystä peltopinta-alasta 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Etelä-Savon luomupinta-ala on noin 19 prosenttia. Valtakunnallisesti ja myös Etelä-Savossa luomun määrässä on ollut laskua. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet muun muassa markkinatilanne ja luomuviljelijöiden ikärakenne sekä EU:n maatalouspolitiikan rahoituskauden 2023–2027 mukanaan tuomat muutokset tukiehdoissa.

Yleisellä luvalla hankittujen siementen ilmoitus ja viljelykierto

Luomuviljelijöiden on yleistä lupaa käyttäessään pidettävä kirjaa käytetyn lisäysaineiston määristä ja ilmoitettava niistä luomuvalvonnalle. Ruokavirasto on avannut sähköisen ilmoituskanavan sivuilleen kasvukaudella 2023 yleisellä luvalla käytetyistä siemenistä. Ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.4.2024 mennessä.

Luomukasvinviljelyn osalta kannattaa huomioida, että nurmilla tulee olla 30 % palkokasveja, ja huolehdittava rikkakasvien torjunnasta. Peräkkäisiä viljavuosia voi olla enintään kolme.

Talvella asiakirjat järjestykseen

Talven aikana on hyvä laittaa luomun asiakirjat kuntoon. Tuotantoehtojen mukainen dokumentointi, esimerkiksi viljelymuistiinpanot, lohkokortit ja varastokirjanpito kannattaa laittaa ajan tasalle hyvissä ajoin. Hävikin merkintä jää usein tekemättä varastokirjanpidosta, samoin kuin tuotantotapaerittely, joten niihin kannattaa kiinnittää huomiota. Luomutuotannon ohjeet- sivuilla on hyviä mallilomakkeita ja ohjeita, joista saa apua asiakirjojen järjestämiseen. Uudelle kaudelle on tehty uusi luomusuunnitelmamalli, jonka avulla tulee laajasti käytyä oman tilan luomun asiat läpi ja avattua ne suunnitelmaan. Kaikki luomuun liittyvät ohjeet löytyvät kootusti Ruokaviraston sivuilta.

Asiakirjoihin liittyen on saatavilla apua, mm. Neuvo-neuvojat ovat viljelijöiden apuna.

–Se, että asiakirjat ovat järjestyksessä ja ajan tasalla, nopeuttaa tarkastajan työtä. Tämä vaikuttaa tilan tarkastusmaksuun madaltaen sitä. Epäselvät ja puuttuvat asiakirjat kuluttavat aikaa ja rahaa, kertoo Anne Manninen.

Etelä-Savon ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat, ja heihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä sähköpostiosoitteeseen luomu.ymparistosopimus.etela-savo@ely-keskus.fi.