Uutinen
30.10.2023

Luomukorvausten maksu alkaa marraskuussa – tuottajien määrä vähenee selvästi

Luomukorvausten maksu alkaa marraskuussa

– tuottajien määrä vähenee selvästi

Varsinais-Suomen ELY-keskus alkaa maksaa luomukorvauksia marraskuun viimeisellä viikolla. Sitoumuksia on tullut selkeästi vähemmän kuin viime vuonna.

Ruokavirasto avasi ELY-keskusten luomusitoumusten käsittelyn tukisovelluksessa 4. lokakuuta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa korvauksia päästään maksamaan vielä marraskuun puolella. Luomusitoumuksen hakijoita on Varsinais-Suomessa 371, joten kaikki eivät välttämättä saa maksuja samaan aikaan, vaan odotukseen kannattaa varautua.

– Ensimmäisessä vaiheessa luomukorvaus maksetaan sen mukaan, mitä päätukihaussa on ilmoitettu. Jos luomukorvauksen määrään vaikuttavia muutoksia on tehty 15.6. jälkeen, ne huomioidaan toisen erän maksatuksessa, jota on suunniteltu toukokuulle 2024, kertoo ympäristöagrologi Teija Nielsen ELY-keskuksen luomutiimistä.

Hallinto pääsee tallentamaan sitoumukseen tulevia muutoksia joulukuussa, kun tukisovellus päivitetään. Kaikki sitoumukseen maksuun vaikuttavat muutokset, esimerkiksi päättymisvuosi ja lohkomuutokset, korjataan sitoumukseen päivityksen jälkeen.

Yleisellä luvalla hankitut siemenet voi ilmoittaa Ruokaviraston sivuilla

Luomuviljelijöiden on yleistä lupaa käyttäessään pidettävä kirjaa käytetyn lisäysaineiston määristä ja ilmoitettava niistä luomuvalvonnalle. Ruokavirasto on avannut sähköisen ilmoituskanavan sivuilleen   kasvukaudella 2023 yleisellä luvalla käytetyistä siemenistä. Sivuilla on kolme eri ilmoitusmahdollisuutta: puutarhakasvit, peltokasvit ja kantasiemen. Ilmoitus on mahdollista tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Ilmoitukseen on myös laitettu valikko, josta voi valita ilmoittajan oman ELY-keskuksen. Omat ilmoitustiedot on mahdollista tallentaa tai lähettää sähköpostilla eteenpäin.

Siipikarjatiloilla tarvitaan pian muutoksia

Uusi luomuasetus (EU) 2018/848 astui voimaan 1.1.2022 ja toi mukanaan paljon muutoksia luomusiipikarjatuotantoon, esimerkiksi eläinsuojien vaatimuksiin ja ulkojaloittelualueisiin. Asetuksen vaatimiin muutoksiin annettiin eripituisia siirtymäaikoja.

– Osa tiloista joutuu tekemään sellaisia toimenpiteitä, joiden siirtymäaika päättyy 1.1.2025. Toimenpiteitä kannattaa alkaa suunnitella ajoissa, jotta muutokset valmistuvat ensi vuoden aikana, muistuttaa ympäristöagrologi Eila Strang.

Vuoteen 2025 mennessä siipikarjatilojen tulee täyttää muun muassa vaatimukset

  • sisärakennuksen ja katoksen välisten luukkujen yhteenlasketusta leveydestä
  • eläintiheyden ja sisätilojen vähimmäispinta-alasta
  • kiinteistä väliseinistä, orsista tai korotetuista istumatasoista.

Osassa uuden asetuksen vaatimissa muutoksissa siirtymäaika päättyy vasta vuonna 2030. Siipikarjaliitto ja Ruokavirasto järjestävät luomuasetuksen vaatimuksista koulutuksen keväällä 2024.

Siirtymäsäännökset koskevat ainoastaan niitä siipikarjarakennuksia, jotka on rakennettu, kunnostettu tai otettu käyttöön ennen vuotta 2022.

ELY-keskuksen luomutiimi teki rehuntuotantosopimusmallin

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luomutiimi on tehnyt rehuntuotantosopimusmallin, jota viljelijät voivat halutessaan hyödyntää jatkossa, kun he hakevat luomusitoumusta. Luomukorvausta saadakseen luomukasvinviljelytilojen tulee tuottaa luomueläintiloille rehua vähintään 50 prosentilla luomuvaiheessa olevista pelloistaan tai myyntikasveja vähintään 30 prosentilla sitoumusalasta. Rehua tuottavat tilat tekevät sopimuksen rehuntuotannosta ja -toimituksesta luomukotieläintilan kanssa ja toimittavat sopimuksen kopion ELY-keskukselle.

– Nyt, kun luomusitoumuksia on alettu käsitellä, on käynyt ilmi, että rehuntuotantosopimuksista puuttuu vaadittavia tietoja. Tulevia tarpeita varten päätimme tehdä mallisopimuksen kahdella kielellä. Se on tulossa ELY-keskuksen verkkosivuille lähiaikoina, mutta tarvittaessa luomutiimimme voi lähettää sen sähköpostilla halukkaille jo nyt, kertoo luomutiimin tarkastaja Kai Alajoki.

Luomupinta-ala vähenee Varsinais-Suomessa 7 %

Luomusitoumuksen hakijoita on Varsinais-Suomessa tänä vuonna alkaneelle viisivuotiskaudelle aikaisempaa vähemmän. Luomuviljelyssä oleva peltopinta-ala vähenee maakunnassa arviolta 7 % viime vuoteen verrattuna. Alkutuotannon luomutoimijoista on tämänhetkisen tiedon valossa poistumassa kymmeniä.

Euroopan Unionin tavoitteena on kasvattaa luomutuotannon osuus kaikesta alueellaan viljellystä peltopinta-alasta 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Varsinais-Suomessa luomutuotannossa olevan peltopinta-alan osuus ehti nousta jo 11 prosenttiin, mutta nyt se on laskemassa arviolta 9,8 prosenttiin. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet muun muassa markkinatilanne ja luomuviljelijöiden ikärakenne sekä EU:n maatalouspolitiikan rahoituskauden 2023–2027 mukanaan tuomat muutokset tukiehdoissa.

 

Lisätiedot:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luomutiimi

Eila Strang, ympäristöagrologi

Kitty Enberg, tarkastaja

Teija Nielsen, ympäristöagrologi

Kai Alajoki, tarkastaja, ruotsinkieliset palvelut

 

luomu.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

tai etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lähde mukaan luomupäiville Mikkeliin!

Mikkelin luomupäiviä vietetään 1.–2.11.2023. Varsinaista luomua -hanke ja Länsi-Suomen Luomu ry järjestävät Mikkeliin yhteiskuljetuksen Varsinais-Suomesta. Kuljetus lähtee keskiviikkoaamuna Tuorlasta klo 5.30 ja paluukyyti on perillä Tuorlassa torstaina noin klo 21.30.