Uutinen
19.05.2023

Luomun myyntikasvivelvoite sopii huonosti Kainuuseen

Luomun myyntikasvivelvoite sopii huonosti Kainuuseen

Luomusitoumukseen liittyvä myyntikasvien viljelyvelvoite mietityttää kainuulaista luomuväkeä. Pahimmillaan se voi aiheuttaa luomuviljelijöiden määrän vähentymisen.

Luomuasiantuntija Katie Halonen Kainuun ELY-keskuksesta tunnistaa ongelman. Kainuu on Pohjois-Karjalan jälkeen lähimpänä valtakunnallista tavoitetta saada viljelyalasta vuoteen 2030 mennessä 25 prosenttia luonnonmukaiseen viljelyyn. Kainuusta luomussa ja luomun siirtymävaiheessa oli viime vuonna 22,7 prosenttia viljelyalasta.

”Myyntikasvivelvoitteella on tavoitteena saada markkinoille luomutuotteita. Hyvä tavoite voi kuitenkin kääntyä luonnonmukaisen viljelyn kasvutavoitetta vastaan”, Halonen sanoo.

Kainuussa luomu on lyhyen kasvukauden vuoksi lähinnä nurmea ja rehuviljoja. Myyntikasvivelvoite saattaa vähentää luomuviljelijöitä jopa kymmenellä prosentilla.

 

Kainuu mukana harvennetun tarkastuksen pilotissa

 

Kainuu on yksi maakunnista, jotka ovat mukana Ruokaviraston ohjaamassa harvennetun luomutarkastuksen pilotissa. Tänä vuonna maakunnasta mukana on 23 luomutoimijaa.

Luomuasiantuntija Katie Halonen sanoo, että myös ensi vuonna voi päästä mukaan harvennettuun luomutarkastuksen pilottiin, mikäli tämän vuoden tuotantotarkastuksessa ei ole huomautettavaa.

Pilottiin kuuluville luomutuottajille tilalla tehtävä fyysinen tuotantotarkastus tehdään joka toinen vuosi. Välivuonna toiminta todennetaan kirjallisesti niin kutsutulla vuosivarmennuksella.

”Toive harvennettuihin tarkistukseen on tullut viljelijöiltä”, Halonen sanoo.

Kainuun lisäksi harvennetun tarkastuksen pilottiin osallistuu viisi maakuntaa: Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Etelä-Savo ja Uusimaa.

 

Viime vuoden luomukorvaukset maksuun 19. toukokuuta alkaen

 

Ruokavirasto aloittaa vuoden 2022 luomukorvauksen maksamisen 19.5.2023. Maksuun tulevat mm. luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaus ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen loppuosa (noin 15 prosenttia).

Luonnonmukaisen tuotannon korvausta maksetaan yhteensä noin 23 miljoonaa euroa, josta luonnonmukaisen kotieläinkorotuksen osuus on noin 15,1 miljoonaa euroa.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen 19.5.2923 lähtien sitä mukaa, kun ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja.