Uutinen
22.09.2023

Luomutuotannon päivää juhlitaan lauantaina – alan kehittämiseen kaivataan uusia avauksia

Luomutuotannon päivää juhlitaan lauantaina – alan kehittämiseen kaivataan uusia avauksia

Euroopan unionin luomutuotannon päivää juhlitaan lauantaina 23.9.2023 toista kertaa. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan luomutuotanto on tärkeä osa kestävää ruokajärjestelmää ja huoltovarmuutta. Lisäksi se ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luomutuotannossa ei käytetä kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita, joten luomu ei ole ulkomaisten tuotantopanosten varassa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön valvontapäällikkö Jukka Tuovisen mukaan myös luomutuotannon talousvaikutukset ovat pitkällä tähtäimellä merkittävät, sillä typpilannoitteiden hinta on noussut viime vuosina huomattavasti. Lisäksi luomulla on pysyvä vaikutus maaperän tuotantoedellytysten säilymiseen: ”kun sääolosuhteet äärevöityvät ilmastonmuutoksen myötä, maan kunnolla on aiempaa suurempi merkitys”, Tuovinen toteaa.

Luomuala ahdingossa

Ruokaviraston julkaisemien luomuvalvonnan ennakkotilastojen mukaan sekä luomusitoumusten määrä että luomuviljelty peltoala on vähentynyt tänä vuonna niin koko Suomessa kuin Pohjois-Pohjanmaallakin. Luomusta ovat luopuneet erityisesti ns. sekatilat, joissa pellot ovat olleet luomutuotannossa, mutta eläimet eivät. Toisaalta luomutilojen keskikoko on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä tarkoittaa, että peltoja on siirtynyt lopettavilta luomuviljelijöiltä luomussa jatkaville viljelijöille.

Syitä luomutuotannon ahdinkoon ovat esimerkiksi edellistä rahoituskautta haastavammat luomutuotannon tukien ehdot, etenkin myyntikasvivaatimusten muutos, sekä kustannusten nousu ja kuluttajamarkkinoiden lasku. Koska luomutuotteet ovat kalliimpia, niiden kysyntä on vähentynyt. Jo aiemmin luomutuotannon haasteina ovat olleet luomutuotteiden markkinoille saattaminen ja ylipäätään markkinakysynnän lisääminen.

Luomualan kehittämiseen toivotaan uusia avauksia

EU:n komission, kuten myös Suomen oman kansallisen luomuohjelman tavoitteena on kasvattaa luomun kulutusta kodeissa ja ruokapalveluissa sekä edistää siirtymää luomutuotantoon ja tukea koko luomun arvoketjua. Myös Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmassa luomu on yksi maataloustuotannon kehittämisen painopiste.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön ryhmäpäällikkö Tiina Suutari kaipaakin nyt ”laatikon ulkopuolisia” ideoita luomutuotannon kehittämiseen. Yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi jatkaa: ”Nykytilanteessa on tärkeää kehittää luomutuotantoa ja siihen liittyvää elintarviketuotantoa markkinakysyntään vastaten. Kotimaisen kysynnän lisäksi katseita kannattaa suunnata luomutuotteiden ja elintarvikkeiden vientiin: jo pelkästään Euroopan markkinoilla on paljon mahdollisuuksia!”

Lisätietoja:

Timo Lehtiniemi
Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 038 094
timo.lehtiniemi@ely.keskus.fi