Uutinen
30.01.2024

Maa ja metsätalouden alkutuotantoon keskittyviä valtakunnallisia EIP-hankkeita voi hakea tammikuun loppuun asti – alueellisissa EIP-hankkeissa haku käynnissä jatkuvana

Maa ja metsätalouden alkutuotantoon keskittyviä valtakunnallisia EIP-hankkeita voi hakea tammikuun loppuun asti – alueellisissa EIP-hankkeissa haku käynnissä jatkuvana

Valtakunnallisten EIP-hankkeiden hakemisen osalta uuden ohjelmakauden ensimmäisen haun takaraja on jo lähellä. Valtakunnallisia EIP-hankkeita voi hakea vielä muutaman päivän ajan hakuajan kestäessä tammikuun 2024 loppuun asti. Valtakunnallisia EIP-hankkeita haetaan Hämeen ELY-keskuksesta. Vuoden 2024 osalta valtakunnallisten EIP-hankkeiden hakuajasta tehdään päätös myöhemmin.

”Aiemmin EIP-hankkeet olivat valtakunnallisia, mutta uutuutena nyt käynnissä olevalla EU:n maatalouspolitiikan rahoituskaudella on, että EIP-hanke voi olla valtakunnallisen lisäksi myös alueellinen tai alueiden välinen. Samaan tapaan kuin EIP-hankkeissa on tilaa innovaatioille ja rohkeudelle, vielä on tilaa hyville hakemuksille valtakunnallisissakin EIP-hankkeissa ennen takarajaa”, kannustaa EIP-asiantuntija Kaisa Tolonen Hämeen ELY-keskuksesta.

Alueellisesti toteutettava EIP-hanke haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta, josta voi myös kysyä neuvoa hankehakuun. Alueelliset hankkeet haetaan ELY-keskusten valintajaksojen mukaan. Vuonna 2024 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on käytössä yhteiset alueelliset valintajaksot maaseudun hanketuille, ja ne pätevät myös alueellisiin EIP-hankkeisiin. Vuonna 2024 alueellisten hankkeiden valintajaksot ovat seuraavat:

  • 1.11.2023–31.1.2024
  • 1.2.2024–30.4.2024
  • 1.5. –30.9.2024

EIP-hankkeen voi toteuttaa missä tahansa Manner-Suomen alueella. EIP-hanke voi olla:

  • Alueellinen: EIP-hanke toteutetaan yhden ELY-keskuksen alueella
  • Alueiden välinen: EIP-hanke toteutetaan vähintään kahden ELY-keskuksen alueella
  • Valtakunnallinen: EIP-hankkeeseen osallistujia on vähintään kolmen ELY-keskuksen alueelta

Maaseutuverkosto ja Hämeen ELY-keskus järjestävät yhteistyössä keväällä kaksi EIP-teemaista virtuaalitilaisuutta ”teematreffien” muodossa. Kysy ja keskustele EIP-hankkeista -tapahtumiin on avoin pääsy ja ne järjestetään Teams-toteutuksella. Tilaisuuksissa on mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta EIP-hankkeisiin liittyviä kysymyksiä ja saada vastauksia esimerkiksi siihen, mikä on hankkeessa vaadittava innovaatio tai minkälainen kytkös EIP-hankkeessa on oltava alkutuotantoon.

EIP-ryhmien (European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista alkutuotannossa havaittu ongelma ja kehittää uusi tuote tai menettelytapa ongelman ratkaisuksi. Innovaatiohankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotannon tarpeisiin ja se uudistaa tai edistää maa-, metsä- tai biotaloutta.

Lisätietoa EIP-hankkeista ja valintajaksoista luettavissa Ruokaviraston sivuilla: Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeet – Ruokavirasto

 

Lisätietoja valtakunnallisiin EIP-hankkeisiin liittyen:

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Lassi Hurskainen, lassi.hurskainen@ely-keskus.fi, P. 0295 025 046

Alueellisissa EIP-hankkeissa lisätietoja annetaan oman alueen ELY-keskuksesta.