Uutinen
16.01.2024

Maaseudulle tarjolla rahoitusta uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuotantoon

Maaseudulle tarjolla rahoitusta uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuotantoon

Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla toimivat yritykset voivat hakea EU:n maaseuturahoitusta biokaasu- ja muihin uusiutuvan energian investointeihin. Maaseudun yritysrahoitus on tarkoitettu mikro- ja pienyrityksille, jotka toimivat Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueella.

Katso Pohjois-Pohjanmaan maaseutualue tästä: Oulun seudun CAP27 tukialuerajaus ja kaupunki-maaseutuluokitus (arcgis.com)

Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelun kautta, ja sen myöntää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. ELY-keskuksessa on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään kunkin valintajakson päätyttyä. Meneillään oleva valintajakso päättyy 15.3.2024.

Maaseudun yritystuen tarjoamat mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla

Investointitukea voi käyttää uusien, enintään 2 MW:n laitosten rakentamiseen sekä toimivien laitosten laajentamiseen ja kehittämiseen tietyillä edellytyksillä. Tukea ei voi käyttää esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaloiden rakentamiseen eikä sellaisiin investointeihin, joiden avulla tuotettu energia tulee pääosin yrityksen omaan käyttöön.

Uusiutuvan energian investoinneilla pyritään turvaamaan Pohjois-Pohjanmaan alueellista energiaomavaraisuutta, ELY-keskuksen tarkastaja Terhi Litmanen toteaa. Kestävän energian käytön lisääminen on yksi Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen vuoden 2024 painopisteistä.

Rahoitusta voi hakea myös investoinnin toteutettavuuden selvittämiseen. Asiantuntijapalveluiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi investoinnin toteuttamisvaihtoehtoja sekä toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei kuitenkaan edellytä investoinnin toteuttamista.

Lue tarkemmin uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden investoinneista sekä investointien toteuttavuustutkimuksesta: Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuotanto (ruokavirasto.fi)

Uusiutuvan energian investoinnit parantavat Pohjois-Pohjanmaan ja koko Suomen huoltovarmuutta. Lisäksi ne edistävät EU:n vihreää siirtymää eli muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta. Se nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.

Lisätietoja:

Terhi Litmanen
puh. +358 295 038 182

Kalevi Hiivala
puh. +358 295 038 056

Anna Nikka
puh. +358 295 038 563