Uutinen
30.06.2023

Maaseudun hanke- ja yritystukien haku auki – Pohjois-Pohjanmaan valintajaksot ja painopisteet

Maaseudun hanke- ja yritystukien haku auki – Pohjois-Pohjanmaan valintajaksot ja painopisteet

Maaseudun hanke- ja yritystukien haku EU-rahoituskaudelle 2023 – 2027 on käynnissä Hyrrä-asiointipalvelussa.

Hanketuista haussa ovat:

 • yhteisöjen investoinnit
 • koulutus- ja tiedonvälityshankkeet
 • valtaosa yhteistyöhankkeista
 • yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeet
 • valmisteluraha, joka on vakioitu kertakorvaus

Yritystuesta ovat haettavissa ELY:n ja Leadereiden kautta kaikki toimenpiteet, lukuun ottamatta ensiasteen jalostusyritysten kehittämistukea, joka avautuu vasta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Myöhemmin hanketuista tulevat haettavaksi laajakaistainvestoinnit ja EIP-hankkeet, Leaderin kautta haettavat pienhankkeet sekä alueiden väliset, ns. ryhmähankkeet. Myös tuotosperusteinen tuen maksutapa tulee haettavaksi myöhemmin sekä hanke- että yritystukiin.

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät tai yrittäjäksi aikovat. Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lue lisää maaseudun kehittämis- ja yritystukihankkeista:

Hae tukea:

Hyrrä-asiointipalvelu (ruokavirasto.fi)

Hanke- ja yritystukihaku Pohjois-Pohjanmaalla

Valintajaksot

Maaseudun kehittämistuki- ja yritystukien haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään kunkin valintajakson päätyttyä. Leader-ryhmistä haettavien tukien valintajaksot vaihtelevat hallitusten kokousten mukaan. Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hanketukihaun valintajaksot ovat:
– 15.9. (käynnissä oleva)
16.9. – 31.10.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritystukihaun valintajaksot ovat:
– 15.8. (käynnissä oleva)
16.8. – 15.10.
16.10. – 15.1.
16.1. – 15.3.
16.3. – 15.5.

Katso Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien hallitusten kokousajat tarkemmin:

Rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien maaseuturahoitusta ohjaavat Euroopan unionin säädökset, Suomen CAP-suunnitelma, kansalliset säädökset, alueelliset suunnitelmat tai paikalliset strategiat sekä tuen suuntausta koskevat linjaukset. Tuen myöntäminen on harkinnanvaraista.

 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankkeet ja yleishyödylliset investoinnit ovat useimmiten suurehkoja maakunnallisia tai seutukuntien välisiä tai niissä on erityinen ympäristöllinen CAP-suunnitelman mukainen teema.
 • Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti kylä-, kunta- ja seudullisia hankkeita sekä pienempiä yleishyödyllisiä investointihankkeita. Leader-ryhmien tukemissa hankkeissa korostuvat Leader-toiminnan periaatteet, jotka on määritelty CAP-suunnitelmassa. Leader-hankkeilla edistetään uudenlaisten, kokeilevien ja vaikeasti ennustettavien toimintatapojen käyttöä.
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa yritysrahoituksen pääpaino on maaseudun raaka-aineita ja voimavaroja hyödyntävissä yrityksissä. ELY-keskus rahoittaa pääasiassa yritystoimintaa ydin- ja harvaanasutulla maaseutualueella. Leader-ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti toiminta-alueensa alle 5 htv yrityksiä.

Lue lisää Suomen CAP-suunnitelmasta:

CAP-suunnitelma (maaseutu.fi)

Katso tukialue investointi- ja yritystukihankkeissa:

Tukialuekartta (arcgis.com)

Lue lisää maaseudun yritysrahoituksesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa:

Maaseudun yritysrahoitus – Pohjois-Pohjanmaa (ely-keskus.fi)

Alueelliset suunnitelmat ja strategiat

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2023 – 2027 painopisteiden mukaisia kehittämis- ja yritystukihankkeita. Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman päämääränä on, että Pohjois-Pohjanmaan maaseutu menestyy alueensa vahvuuksiin nojaten sekä yhteistyössä rohkeasti ja kestävästi uutta kehittäen.

Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman painopisteet ovat:

 • Aktiivinen maatalous ja ruuantuotanto
 • Ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous ja maaseutu
 • Uudistuva, monipuolinen maaseutu

Lue lisää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen painopisteistä:

Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2023 – 2027 (pdf)

Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmillä on omat painopisteensä. Nämä on kirjattu kunkin Leader-ryhmän strategiaan.

Lue Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien strategioita: