Uutinen
15.06.2023

Maaseudun hanketukien valintajaksot

ELY-keskusten maaseudun hanketuille yhteiset valintajaksot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat neuvotelleet yhteiset valintajaksot maaseudun hanketuille.

Vuonna 2023 tukihaut alkavat vaiheittain Ruokaviraston erikseen ilmoittamassa aikataulussa.

Vuonna 2023 ensimmäinen valintajakso päättyy 15.9.2023.

Vuonna 2023 toinen valintajakso alkaa 16.9.2023 ja päättyy 31.10.2023.

Virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23:59 riippumatta siitä onko kyseessä arki, viikonloppu tai pyhäpäivä.

Vuonna 2024 valintajaksot ovat:

1.11.2023 – 31.1.2024,

1.2.2024 – 30.4.2024,

1.5. – 30.9.2024.

Valtioneuvoston asetuksen mukaista tukea hankkeelle voi hakea jatkuvasti.  Jatkuvan haun lisäksi voidaan järjestää myös teemakohtaisia hakuja.

Tukihakemukset ratkaistaan jaksoittain, erillishauissa/teemahauissa hauittain. Tukiehdot täyttävät hakemukset arvioidaan valintaperusteiden perusteella. Valmistelurahapäätöksiä voidaan tehdä jatkuvasti. Valmistelurahaan ei sovelleta kehittämistukilain 34 §:n 1 momentissa tarkoitettuja valintaperusteita.

Lisätietoja antaa: kehittämispäällikkö Juha Määttä Kainuun ELY-keskus

e-mail: juha.s.maatta@ely-keskus.fi, p. 0295 023 574