Uutinen
09.02.2024

Maaseudun investointihankkeiden päätöksenteko käynnistyy

Maaseudun investointihankkeiden päätöksenteko käynnistyy

ELY-keskukset pääsevät nyt aloittamaan päätöksenteon viime ja tänä vuonna haetuista EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvista yleishyödyllisistä investointihankkeista. Muiden hanketukien päätöksenteko avautuu vasta myöhemmin.

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa maaseudun yleishyödyllisten investointihankkeiden päätöksenteon. Päätöksiä aletaan tehdä myös niiden hankkeiden osalta, joita on haettu paikallisten Leader-ryhmien kautta. Maksujen hakeminen avautuu Hyrrä-asiointipalvelussa myöhemmin tänä vuonna. Ruokavirasto tiedottaa, kun maksujen haku alkaa.

Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman painopisteenä on elinkeinollisten kehittämishankkeiden tukeminen. Siksi yleishyödyllisiä investointihankkeita on ELY-keskuksen käsittelyssä vain muutamia. Kehittämishankkeita on haettu Varsinais-Suomessa aktiivisesti, mutta niiden päätöksenteko tulee mahdolliseksi vasta myöhemmin. Päätöksenteon viivästyminen johtuu maaseudun kehittämistukien asiointipalvelu Hyrrän uudistuksesta, joka on vienyt odotettua enemmän aikaa.

– Olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa odottaneet hanketukien päätöksenteon avautumista pitkään. Tämän vuoksi uutinen investointihankkeiden päätöksenteon avautumisesta on otettu erittäin positiivisin mielin vastaan. Odotusaika on tuntunut pitkältä ja haluammekin kiittää asiakkaitamme kärsivällisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä, kommentoi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Johanna Mattila.

EU:n maaseuturahoituskauden 2023–2027 hankkeet avautuivat pääosin haettaviksi viime kesäkuussa. Sen jälkeen hanketukia on koko Suomessa haettu noin tuhat kappaletta. EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvia hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta on tarjolla esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, laajakaista- ja vesihuoltoinvestointeihin, yleishyödyllisiin ympäristöinvestointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen, maatilojen yhteistyön vahvistamiseen sekä innovaatiohankkeisiin.

 

Johanna Mattila.Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Johanna Mattila, kehittämispäällikkö

johanna.mattila@ely-keskus.fi