Uutinen
02.11.2023

Maaseudun yritystukien päätöksenteko on käynnistynyt Pirkanmaalla

Maaseudun yritystukien päätöksenteko on käynnistynyt Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa muiden ELY-keskusten tapaan päätöksenteon tänä vuonna haetuista maaseudun yritystuista. Rahoitusta hakeneet yrittäjät saavat päätöksiä sitä mukaa kuin hakemuksia ehditään ELY-keskuksessa käsitellä.

– Kun hakemus tulee meille käsiteltäväksi, varmistamme vielä, että jokainen kohde sopii rahoitettavaksi EU:n maaseuturahoituksesta. Hyvin usein pyydämme tässä vaiheessa vielä lisätietoja hakijoilta ja olemme heihin yhteydessä, kertoo yritysasiantuntija Saija Selin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Maksua ei voi hakea välittömästi, kun on saanut päätöksen, vaan se on mahdollista vasta myöhemmin.

Maaseudun yritystukien haku rahoituskaudelle 2023–27 alkoi kesäkuussa ja hakemuksia on saatu paljon sekä Pirkanmaan ELY-keskukseen että paikallisiin Leader-ryhmiin. Lokakuun loppuun mennessä yritystukien hakemuksia on Pirkanmaalla pantu vireille yhteensä 120 kappaletta ja haettu tukisumma on 5,2 miljoonaa euroa. Rahoitusta on haettu laajasti eri toimialoille teollisuudesta matkailuun.

EU:n maaseuturahoitusta voi hakea joko ELY-keskuksesta tai oman alueen Leader-ryhmästä, riippuen yrityksen koosta tai toiminnan luonteesta.

– On hienoa ja vähän yllättävääkin, että taloustaantumasta huolimatta rahoituksen kysyntä on pysynyt hyvänä ja tämän rahoituskauden uudet tukimuodot, kuten uusien yritysten käynnistystuet, on omaksuttu nopeasti, kertoo toiminnanjohtaja Petri Rinne Leader Joutsenten Reitistä.

Koko maassa yritystukihakemuksia on tähän mennessä pantu vireille 1 113 kappaletta ja niillä on haettu tukea yhteensä 39 miljoonaa euroa. Valtakunnallisesti rahoitusta on haettu pääasiassa investointeihin.

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin. Uusina kohteina tukea myönnetään osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen ja maataloustoiminnan kokeiluihin.

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksesta:

Yritysasiantuntija Petri Tallila
puh. 0295 036 105

Yritysasiantuntija Saija Selin
puh. 0295 036 073

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Hanna Manninen
puh. 0295 036 160

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Suvi Mattila
puh. 0295 036 024