Uutinen
30.01.2024

Maaseutualueet ovat elintärkeitä Euroopan tulevaisuudelle ja resilienssin vahvistamiselle

Maaseutualueet ovat elintärkeitä Euroopan tulevaisuudelle ja resilienssin vahvistamiselle

Brysselissä pidetyssä Leader-ryhmien kongressissa korostettiin paikallisen kehittämisen tärkeyttä ja Leader-toiminnan lisäarvoa. Varsinais-Suomea edustivat Varsin Hyvän, Ykkösakselin ja Ravakan toiminnanjohtajat.

Euroopan maaseutualueiden Leader-kongressi järjestettiin Brysselissä 18.–19.12.2023. Kongressiin osallistui 800 edustajaa 36 jäsenmaasta ja ehdokasmaasta keskustelemaan maaseudun kehittämisen roolista eurooppalaisessa politiikassa. Suomesta kongressiin osallistui parikymmentä henkilöä. Varsinais-Suomesta paikalla olivat Varsin Hyvän, Ykkösakselin ja Ravakan toiminnanjohtajat Pia Poikonen, Maarit Teuri ja Ulla Kallio.

– Kongressin ensimmäisenä päivänä pidettiin täysistunto Euroopan parlamentissa ja toinen päivä koostui työpajoista. Kokous lähetti selkeän viestin: maaseutualueet ovat oikeutettuja osuuteensa Euroopan monimuotoisina alueina, jotka vastaavat osaltaan EU:n suurimpiin haasteisiin. ELARDin puheenjohtaja Thibaut Guignard totesi, että Leader ja yleisellä tasolla paikallinen kehittäminen ovat yhä tärkeämpiä keinoja saattaa Eurooppa lähemmäs kansalaisia, kertoo Pia Poikonen.

Alhaalta ylös -periaatteeseen ja osallistavaan maaseudun kehittämiseen nojaava Leader-ohjelma käynnistettiin vuonna 1991.

– Se on ainoa maaseudun kehittämiseen suunnattu paikallisten toimien johtama ohjelma, joka perustuu kokeiluihin, rahoitukseen, yhteistyöhön, hyvien käytäntöjen levittämiseen sekä resurssien ja verkostojen yhdistämiseen. Puheenvuoroissa korostettiin Leaderin lisäarvoa ja sen vaikutusta uusiin maaseudun kehittämisen politiikkoihin, erityisesti Euroopan maaseudun kehittämissuunnitelman viitekehyksessä, Poikonen sanoo.

Kongressin järjesti ELARD (European Leader Association for Rural Development) yhteistyössä Euroopan komission, Euroopan alueitten komitean sekä Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen neuvoston kanssa.

– Ensimmäisen päivän päätteeksi, keskustelujen pohjalta ja yksimielisen äänestyksen jälkeen, ELARD esitti päätöslauselman seuraavista periaatteista: Leader-CLLD-roolia (community-led local development) vahvistetaan Euroopan politiikoissa, kehitetään uusia rahoitusmalleja, yksinkertaistetaan ja helpotetaan muiden rahastojen käyttöä ja käynnistetään tulevan Leader-toiminnan suunnittelu nyt, jotta on aikaa tarkastella kaikkia ehdotuksia.

Koska EU-vaalit järjestetään ensi kesäkuussa, kongressi lähetti myös vahvan viestin sekä maaseutualueiden ehdokkaille, että EU:n instituutioille.

– Kaiken ikäisten kansalaisten on tärkeää tuntea, että demokratia toimii heidän hyväkseen, demokraattiset instituutiot on tarkoitettu kaikkien palvelemiseen niin, ettei kukaan jää ulkopuolelle, koska maaseutualueet ovat elintärkeitä Euroopan tulevaisuudelle ja koko EU-alueen resilienssin vahvistamiselle, totesi Euroopan Komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica.

Pia Poikonen koki Leader-kongressin hyväksi tilaisuudeksi verkostoitua ja tutustua muiden maiden Leader-kehittäjiin.

– Saimme paremman käsityksen EU:n hallintorakenteista ja hyödyllistä taustatietoa hyvistä Älykkäät kylät -käytännöistä. Erityisen antoisia olivat keskustelut suomalaisten Leader-ryhmien toiminnanjohtajien kanssa ohjelmakauden käynnistymiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista maaseudulla, hän summaa.