Uutinen
07.02.2024

Maaseuturahoituksen uusi kausi Kainuussa käyntiin vaiheittain

Maaseuturahoituksen uusi kausi Kainuussa käyntiin vaiheittain

Maatalouden kannattavuus on yleisesti edelleen heikkoa. Tilanne haastaa toimijoita ja maatalouden toimijoiden on satsattava rakennekehitykseen ja kustannustietoisuuteen. Maataloudessa korostuivat pienet ympäristö- ja hyvinvointi-investoinnit. Isoja tuotannon laajennusinvestointeja ei juurikaan käynnistynyt. Sukupolvenvaihdoksia ja tilanpidonaloituksia oli kuitenkin enemmän kuin vuonna 2022.

EU:n maaseutupolitiikan uuden rahoituskauden 2023-2027 haut ja rahoitukset avautuivat vuoden 2023 aikana vaiheittain. Uuden ohjelmakauden hauissa näkyy entistä voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin.

Maaseuturahoituksen yritystukien haku käynnistyi kesäkuussa 2023 ja ensimmäisiä tukipäätöksiä päästiin tekemään vasta loppuvuoden aikana. Yleisellä taloustilanteella ja korkojen nousulla katsotaan olevan merkittäviä vaikutuksia yritysten investointihalukkuuteen. Yritystukien kysyntä oli vähäistä maaseuturahaston painopistealueilla eli harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla.

Uuden ohjelmakauden CAP-strategiasuunnitelman mukaisia hanketukipäätöksiä ei päästy tekemään viime vuonna lainkaan Hyrrä-tietojärjestelmän keskeneräisyyden vuoksi, vaikka hakemuksia tuli runsaasti.

EU:n maaseuturahaston maatalouden rahoituksen ohjelmakauden 2023-2027 nuoren viljelijän aloitustuen ja maatalouden investointitukien haku käynnistyi huhtikuun lopussa 2023. Ensimmäiset tukipäätökset tehtiin loppukesän ja alkusyksyn aikana. Nuoren viljelijän aloitustuen myönteisiä tukipäätöksiä tehtiin 5 kpl ja myönnetty tuki oli noin 260 000 euroa. Tukipäätökset kohdistuivat viidelle maitotilalle ja yhdelle puutarhatilalle.

Maatalouden investointitukien myönteisiä tukipäätöksiä tehtiin 21 kpl. Tukipäätökset kohdistuivat muun muassa lypsykarjatalouden rakentamisinvestointeihin, eläinten hyvinvoinnin parantamiseen, työympäristön parantamiseen sekä konevarastoihin sekä energiainvestointeihin.

Maatilojen neuvontakorvauksella puolestaan annettiin neuvontaa yli kolmellesadalle maatilalle erityisesti viljelysuunnitteluun, eläinten terveydenhuoltosuunnitelmiin sekä kilpailukyvyn parantamiseen ja liiketoimintasosaamiseen. Maksupäätöksistä yli puolet koskivat ohjelmakauden 2023–2027 neuvontakorvausta. Maatilojen neuvontakorvausta maksettiin yhteensä yli 200 000 euroa.