Uutinen
25.10.2023

Maaseuturahoitus kiinnostaa Etelä-Savossa

Maaseuturahoitus kiinnostaa Etelä-Savossa

Maaseuturahoituksen uuden ohjelmakauden haut avautuivat kesäkuun lopulla Hyrrä-asiointipalvelussa. Kaikkiin haettavissa oleviin tukimuotoihin on tullut hakemuksia niin Veej’jakaja ry:hyn, SavonLuotsi Leaderiin kuin Etelä-Savon ELY-keskukseenkin. Hyrrä-järjestelmässä on paljon valmistelussa olevia keskeneräisiä hankkeita, joka kertoo osaltaan myös siitä, että rahoituksen pariin on löydetty hyvin.

Yritys- ja hanketuilla sekä Leader-tuilla on jatkuva haku, mutta päätökset tehdään valintajaksoittain. Tukihakemuksia on käsitelty ja valmisteltu kaikissa edellä mainituissa organisaatioissa. Tukipäätösten tekeminen mahdollistuu Hyrrä-asiointipalvelussa myöhemmin ilmoitettavana aikana, josta tiedotetaan erikseen. Myöhemmin tänä vuonna avautuvat myös pienhankkeiden ja Leadereista haettavien alueiden välisten hankkeiden haut.

Yritystukia monille eri toimialoille

Etelä-Savon ELY-keskuksen tämän vuoden yritystukien valintajaksoissa haetuissa hankkeissa avustusmäärät olivat melko pieniä ja haettu tukisumma oli vähän yli 500 000 euroa. Hakemukset painottuvat maaseutualueiden mikroyrityksiin ja jakaantuvat hyvin erityyppisille toimialoille biohiilituotannosta ohjelmistotuotantoon.

Maaseudun yritystukia voi hakea kehittämiseen, investointeihin, yritystoiminnan kokeiluun ja käynnistämiseen. Haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Tällä hetkellä käsitellään ensimmäisen valintajakson hakemuksia.  Yritystukien toinen valintajakso päättyi 15. lokakuuta. Nyt käynnissä oleva valintajakso päättyy 15. tammikuuta 2024. Huomioitava on, että päätöksien tekeminen hakemuksille ei ole vielä mahdollista Hyrrä-asiointipalvelussa.

– Yritystuet ovat tärkeä osa maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämistä ja kehittämistä. Rahoitamme monenlaisia toimialoja, kuten uusiutuvan energian tuotantoa, elintarvikkeiden ensijalostusta, palveluita sekä yritystoiminnan monipuolistamista maatalouden ulkopuolelle, kertoo Etelä-Savon ELY-keskuksen yritysasiantuntija Jaana Iivanainen.

ELY-keskuksesta haettujen hanketukien hakemuksista merkittävä osa oli useamman maakunnan välisiä

Etelä-Savon ELY-keskuksesta haettavien hanketukien ensimmäinen valintajakso päättyi 18. syyskuuta. Hakemuksia tuli yhteensä 10 kappaletta. Näistä kuusi oli alueiden välistä hanketta, joissa on mukana useampi maakunta. Etelä-Savon ELY-keskuksesta haettava tuki oli noin 1,01 miljoonaa euroa.

 Hakemuksista suurin osa oli yhteistyöhankkeita. Hakijat ovat ymmärtäneet yhteistyön merkityksen alueen kehittämisessä! Ylimaakunnallisilla hankkeilla ja eri organisaatioiden yhteistyöllä hyödynnetään parhaita asiantuntijoita maaseudun parhaaksi. Kehittämisen kohteet hankkeissa ovat monimuotoisia melontareitistä ruokaketjun kehittämiseen, kertoo Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutuasiantuntija Kaija Siikavirta.

Hanketukien toinen valintajakso päättyy 31. lokakuuta 2023.

Leader-tukia on haettu ennätyksellinen määrä Etelä-Savossa

Etelä-Savon Leader-ryhmät ovat saaneet käsittelyyn lokakuun puoleen väliin mennessä huikeat yli 80 hakemusta, joista melkein 70 % on ollut yritystukia. Hakemuksia on jätetty melko tasaisesti SavonLuotsi Leaderiin ja Veej’jakajaan.

Eniten hakemuksia on tullut yritysten ja yhteisöjen investointihankkeisiin, mutta myös uusia yritysten käynnistämis- ja kehittämistukia on haettu reippaasti. Yhteydenottoja tuenhakijoiden puolelta on tullut runsaasti ja Leader-ryhmillä onkin ollut vilkas syksy.

Haettavien tukien valintajaksot vaihtelevat Leader-hallitusten kokousten mukaan, joten hakijan kannattaa olla yhteyksissä oman alueen Leader-ryhmiin tarkempien hakuaikojen selvittämiseksi.