Uutinen
30.08.2023

Maaseuturahoitus kiinnostaa Varsinais-Suomessa

Maaseuturahoitus kiinnostaa Varsinais-Suomessa

– Sisällä jo satoja hakemuksia

EU:n maaseuturahoitusta voi nyt hakea Hyrrä-asiointipalvelussa. Varsinais-Suomessa tukihaku on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta hakijoiden aktiivisuus vaihtelee rahoituslinjoittain.

Rahoituskauden 2023–2027 haku on lähtenyt hyvin vauhtiin. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta päätöksiä tehdään valintajaksoittain, joista ensimmäiset ovat jo päättyneet. Sisällä on jo satoja hakemuksia, ja ensimmäiset tukipäätökset tehtiin 29.8.

Varsinais-Suomessa maaseuturahoitusta myöntävät ELY-keskus ja viisi Leader-ryhmää. ELY-keskuksesta voi hakea tukea maatalouden investointeihin, maaseudun pienyritysten kehittämiseen ja maaseudun alueellisiin tai alueiden välisiin kehittämishankkeisiin. Leader-ryhmät taas tukevat esimerkiksi oman alueensa pieniä paikallisia kehittämishankkeita ja maaseudun mikroyritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja.

Maatalouden investointitukipäätöksiä tehty lähes 7 miljoonan euron edestä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa valittiin tiistaina 29.8. ensimmäisen valintajakson rahoitettavat maatalouden investoinnit. Rahoitettaviksi valittiin noin 140 investointia joiden avustuksiin varattiin yhteensä lähes 7 miljoonaa euroa. Hakemuksia jätettiin ensimmäisellä valintajaksolla yli 200 kappaletta ja tukea haettiin yhteensä lähes 10 miljoonan euron edestä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on tämänhetkisen tiedon mukaan jaettavissa tänä vuonna 13,1 miljoonaa euroa maatalouden investointitukiin, minkä vuoksi kaikkia tukikelpoisia hankkeita ei voitu rahoittaa.

– Uusilla valintakriteereillä hankkeet asettuivat aika luontaisesti sellaiseen järjestykseen, että valintarajan ylittäneistä hankkeista löytyy kaikkien toimenpidetyyppien hakemuksia, kommentoi johtava rahoitusasiantuntija Janita Leppänen.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa sivuillaan, että se pitää maatalouden investointeja hyvin tärkeinä ja pyrkii löytämään ratkaisuja, jotta vuoden kahdella viimeisellä tukijaksolla olisi edelleen mahdollista myöntää avustusta näille hankkeille. Kielteisen päätöksen saavilla hakijoilla on mahdollisuus hakea tukea uudelleen edellytysten täyttyessä.

Maatalouden investointitukien toinen valintajakso päättyi 15.8. Toisella valintajaksolla hakemuksia tuli tasan sata, joista kymmenen on aloitustukia. Haettava summa on yhteensä noin 6,3 miljoonaa euroa. Hakemuksista annetaan päätökset 15.11. mennessä. Maatalouden investointituissa on siis käynnissä jo kolmas valintajakso, joka päättyy 15.10.

Tukea tarjolla yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 15.8. päättyneellä valintajaksolla yritystukihakemuksia tuli yhteensä 18. Seuraava jakso päättyy 15.10. Maaseudun monipuolisen yrittäjyyden tukeminen on yksi Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman painopisteistä. Varsinais-Suomesta suurin osa kuuluu maaseuturahoituksen piiriin. Tukikelpoisen alueen tarkat rajat voi tarkistaa ELY-keskuksen karttapalvelusta. Sijainnin lisäksi yritystukien valintaperusteissa arvioidaan soveltuvuutta, toteutettavuutta, liiketoiminnallisuutta, työllisyysvaikutuksia ja kokonaiskestävyyttä.

Maaseudun yritystukia myöntävät myös alueen Leader-ryhmät, joilla on tällä rahoituskaudella käytössään useampi uusi yritystukimuoto. Varsinais-Suomen Leader-ryhmille oli 28.8. ehtinyt tulla yhteensä jo 38 yritystukihakemusta.

Hanketukien ensimmäinen hakujakso päättyy 15.9.

ELY-keskuksesta haettavien hanketukien ensimmäinen hakujakso päättyy 15.9. Kehittämispäällikkö Johanna Mattila kertoo, että hanketukien avulla mahdollistetaan Varsinais-Suomen maaseudun suunnitelmallista ja tulevaisuuden tarpeet ennakoivaa kehittämistä.

– Kehittämisen työvälineinä ovat koulutus- ja tiedonvälitystoimenpiteet sekä maaseudun toimijoiden yhteistyön vauhdittaminen erilaisilla painotuksilla, hän kuvailee.

Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman linjauksista sekä uusista hanketyypeistä pidettiin webinaari 16.8. Webinaarin materiaalit löytyvät Varsinais-Suomen maaseutuverkoston alueellisilta nettisivuilta, osoitteesta Maaseutu.fi/Varsinais-Suomi. Tallenne on katsottavissa 1.9. asti.

Maaseudun hanketuissa painotetaan tällä rahoituskaudella entistä enemmän ilmasto- ja ympäristötoimenpiteitä. Yleishyödyllisistä ilmasto- ja ympäristöinvestoinneista sekä yhteistyötoimenpiteistä järjestetään webinaari perjantaina 8.9. klo 10–12. Ilmoittaudu mukaan!

Leader-ryhmistä kahdella on menossa jo toinen valintajakso

Varsinais-Suomessa on viisi Leader-ryhmää: Turun seudulla toimiva Varsin Hyvä, saaristossa toimiva I samma båt – Samassa veneessä, Loimaan seudulla ja Somerolla toimiva Jokivarsikumppanit, Vakka-Suomessa ja Satakunnassa toimiva Ravakka sekä Salon seudulla ja Uudenmaan puolella toimiva Ykkösakseli.

Jokivarsikumppaneiden ensimmäinen valintajakso päättyi 13.8. Hakemuksia tuli yhteensä 15, joista noin puolet on yleishyödyllisiä hankkeita ja puolet yritystukihakemuksia. Hallitus käsittelee hakemukset syyskuussa.

– Jatkossa on tarkoitus, että hallitus käsittelee hankkeet noin kahden viikon kuluessa valintajakson päättymisestä. Tällä hetkellä ei vielä ole tietoa siitä, koska ELY-keskukset pääsevät tekemään viranomaispäätöksiä Hyrrässä. Ruokavirasto on arvioinut, että Hyrrä järjestelmä olisi tältä osin valmis alkusyksystä, Jokivarsikumppanit tiedottaa.

Jokivarsikumppaneiden toinen valintajakso päättyy 1.10.

Leader Ravakan ensimmäinen valintajakso päättyi 15.8. ja hakemuksia tuli yhteensä 13: yksi kehittämishanke ja 12 yritystukihakemusta.

– Yritystukihakemuksista kaksi on uusiutuvan energian investointitukea, neljä on kone- ja laitehankintoja, yksi on investointi, yksi on omistajanvaihdos ja neljä on kehittämistukia. Kahdessa yrityshankkeessa kehitetään alueelle majoituspalveluita, muuten toimialaskaala on hyvin laaja, kertoo Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio.

Ravakan hallitus käsittelee ensimmäisen jakson hakemukset 5.9. Nyt käynnissä oleva toinen valintajakso päättyy 30.9.

Leader Varsin Hyvän ja I samma båt – Samassa veneessä ry:n valintajaksot päättyvät 31.8. Leader Ykkösakselin ensimmäinen valintajakso päättyy 10.9.