Uutinen
04.12.2023

Maaseuturahoituskausi 2023-2027 toi uusia tukimuotoja yleishyödyllisiin investointeihin (Etelä-Pohjanmaa)

Maaseuturahoituskausi 2023-2027 toi uusia tukimuotoja yleishyödyllisiin investointeihin

Yleishyödyllisten investointien tukiin lisättiin käynnissä olevalle rahoituskaudelle uudet yleishyödyllisiä ympäristöinvestointeja mahdollistavat tukimuodot. Lisäksi mukana ovat jo tutut maaseudun toimintaympäristöä kehittävät investoinnit sekä laajakaistarakentamisen investoinnit.

Tukikelpoisia hakijoita yleishyödyllisiin investointeihin voivat olla yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, kuten esimerkiksi yhdistykset. Tukea voi käyttää investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen sekä rakentamisen kustannuksiin. Myös asukkaiden talkootyö on näissä mahdollista.

Uudet tukimuodot yleishyödyllisiin ympäristöinvestointeihin

Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Investoinneissa tavoitellaan ilmastoneutraaliutta. Näillä investoinneilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Investoinnit voivat olla esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.

Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon

Investoinnit edistävät ja parantavat vesiensuojelun tilannetta. Investoinneilla voidaan vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa.

Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Investoinnit parantavat maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja. Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Haluatko kuulla lisää yleishyödyllisistä investoinneista? Ota yhteyttä joko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntijoihin tai alueesi Leader-ryhmään.