Uutinen
13.07.2023

Maatalouden investointi- ja aloitustukien päätöksenteko käynnistyy elokuussa

Maatalouden investointi- ja aloitustukien päätöksenteko käynnistyy elokuussa

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa maatalouden investointitukien ja nuorten viljelijöiden aloitustukien päätöksenteon elokuussa. Maksuhakemusten ja lainan nostolupahakemusten jättäminen on mahdollista myöhemmin syksyllä.

Maatalouden investointi- ja aloitustukien ensimmäinen valintajakso EU:n rahoituskaudella 2023–2027 päättyi toukokuussa ja hakemuksia tuli Varsinais-Suomeen yli 200, mikä on historiallisen suuri määrä. Koko Suomessa viljelijät tekivät ensimmäisellä jaksolla yhteensä 1 400 hakemusta, joilla haettiin reilut 64 miljoonaa euroa avustusta ja noin 48 miljoonaa euroa korkotukilainaa. Näistä nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia oli 106 kappaletta, joilla haettiin avustusta noin 4 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 15 miljoonaa euroa.

Viljelijät hakivat investointitukia varsinkin energiaan liittyviin investointeihin, esimerkiksi aurinkopaneeleihin. Energiainvestointien määrä on kasvanut jo useamman vuoden ja tämän vuoden ensimmäisen valintajakson perusteella näyttäisi siltä, että näiden investointien määrä pysyy edelleen korkeana.

Maa- ja metsätalousministeriö osoitti 15.6.2023 tehdyllä päätöksellään varoja maatalouden energiainvestointeihin, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantoa sekä eläinten hyvinvointia ja bioturvaa edistäviin investointeihin yhteensä 25 miljoonaa euroa. Avustusta on kuitenkin jo ensimmäisellä valintajaksolla haettu tätä enemmän, joten osassa ELY-keskuksia joudutaan tekemään kielteisiä tukipäätöksiä varojen puutteen vuoksi.

Mikäli hanketta ei ole aloitettu, hakija voi jättää uuden tukihakemuksen esimerkiksi nyt käynnissä olevalle, 15.8. päättyvälle tukijaksolle. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa sivuillaan, että se pitää kyseisiä investointeja hyvin tärkeinä ja pyrkii löytämään ratkaisuja, jotta vuoden kahdella viimeisellä tukijaksolla olisi edelleen mahdollista myöntää avustusta näille hankkeille. Kielteisen päätöksen saavilla hakijoilla on mahdollisuus hakea tukea uudelleen edellytysten täyttyessä. Myös uusien hankkeiden suunnittelua kannattaa jatkaa.

Maatalouden investointitukia ja nuoren viljelijän aloitustukia haetaan sähköisesti uudistuneessa Hyrrä-asiointipalvelussa.

Maatalouden investointitukien valintajaksoja on jatkossa vuosittain neljä:

  • 16.8.–15.10.
  • 16.10.–15.1.
  • 16.1.–15.3.
  • 15.3.–15.8.

Lisätiedot:

Mikko Pyhäranta

Rahoitusasiantuntija

mikko.pyharanta@ely-keskus.fi

Puhelin: 0295 023 039