Uutinen
08.08.2023

Maatalouden investointi- ja aloitustukien päätöksenteko on käynnissä

Maatalouden investointi- ja aloitustukien päätöksenteko on käynnissä

Pohjois-Savon ELY-keskus on aloittanut maatalouden investointitukien ja nuorten viljelijöiden aloitustukien päätöksenteon heinäkuussa. Vuoden 2023 aikana myönteisen tukipäätöksen saaneet eivät voi vielä hakea avustuksen maksua tai lainan nostolupaa.

Maatalouden investointi- ja aloitustukien ensimmäinen hakujakso EU:n rahoituskaudella 2023–2027 päättyi toukokuussa ja hakemuksia tuli yhteensä Pohjois-Savoon 105. Koko Suomessa viljelijät tekivät ensimmäisellä jaksolla yhteensä 1 400 hakemusta, joilla haettiin reilut 64 miljoonaa euroa avustusta ja noin 48 miljoonaa euroa korkotukilainaa. Näistä nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia oli 106 kappaletta, joilla haettiin avustusta noin 4 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 15 miljoonaa euroa. 

Investointi- ja aloitustukien haku alkoi huhtikuussa. Pohjois-Savossa viljelijät ovat hakeneet erityisesti investointitukia energiaan liittyviin investointeihin sekä navetoiden peruskorjaukseen ja laajentamiseen. Energiainvestointien määrä on kasvanut jo useamman vuoden valtakunnallisesti. Viljelijät investoivat esimerkiksi aurinkopaneeleihin. Myös eläinten hyvinvointia parantavia investointeja tehdään Pohjois-Savossa paljon.

Tukivarojen riittävyys huolestuttaa 

Maa- ja metsätalousministeriö osoitti 15.6.2023 tehdyllä päätöksellään varoja maatalouden energiainvestointeihin, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantoa sekä eläinten hyvinvointia ja bioturvaa edistäviin investointeihin yhteensä 25 miljoonaa euroa. Avustusta oli kuitenkin jo ensimmäisellä hakujaksolla haettu tätä enemmän, joten osassa ELY-keskuksia joudutaan tekemään kielteisiä tukipäätöksiä varojen puutteen vuoksi. Pohjois-Savossa tukivarat riittivät ensimmäisellä hakujaksolla.  

Pohjois-Savossa loppuvuoden tukivarojen riittävyys näyttää heikolta. Loppuvuoden hakujaksoilla joudutaan todennäköisesti tekemään kielteisiä tukipäätöksiä varojen puuteen vuoksi erityisesti energia-, eläinten hyvinvointi- ja ympäristön tilaa parantavissa investoinneissa. Rakentamisinvestoinneissa tilanne on parempi, kertoo rahoitusasiantuntija Juha Ikäheimo. 

Mikäli hanketta ei ole aloitettu, hakija voi jättää uuden tukihakemuksen seuraavalla hakujaksolla. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa sivuillaan, että se pitää kyseisiä investointeja hyvin tärkeinä ja pyrkii löytämään ratkaisuja, jotta vuoden kahdella viimeisellä hakujaksolla olisi edelleen mahdollista myöntää avustusta näille hankkeille. Kielteisen päätöksen saavilla hakijoilla on mahdollisuus hakea tukea uudelleen edellytysten täyttyessä. Myös uusien hankkeiden suunnittelua kannattaa jatkaa. 

Maatalouden investointitukia ja nuoren viljelijän aloitustukia haetaan sähköisesti uudistuneessa Hyrrä-asiointipalvelussa.

Maatalouden investointitukien tulevat hakujaksot: 

16.8.–15.10.2023
16.10.–15.1.2024
16.1.–15.3.2024
15.3.–15.8.2024

Lisätiedot: 

Rahoitusasiantuntija
Juha Ikäheimo
Puh. 0295 026 010
Juha.ikaheimo@ely-keskus.fi

Rahoitusasiantuntija
Laura Föhr
Puh. 0295 026 058
laura.fohr@ely-keskus.fi   

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa, että maatalouden investointitukien riittävyyteen etsitään ratkaisuja. (mmm.fi) 

Lisätietoa maatalouden investointituista Ruokaviraston nettisivuilla. (ruokavirasto.fi)