Uutinen
19.12.2023

Maatalouden investointitukia haettiin lähes 5 miljoonaa euroa Pirkanmaalla

Maatalouden investointitukia haettiin lähes 5 miljoonaa euroa Pirkanmaalla

EU:n maaseuturahoitusta maatalouden investoinneille haettiin vuonna 2023 114 hankkeelle yhteensä 4,8 miljoona euroa. Eniten tukea Pirkanmaalla haettiin maatilan kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen, yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia jätettiin 18, joilla haettiin 660 000 euroa avustusta ja 3,4 miljoonaa euroa korkotukilainaa. Tukea maatalouden investointeihin voi hakea jatkuvasti ja hakemuksia käsitellään tukijaksoittain.

Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Mikko Teivaala arvioi, että maatalouden rakennetukia haettiin tänä vuonna Pirkanmaalla aktiivisesti yleiseen taloustilanteeseen nähden. Yli puolet vuonna 2023 haetusta maatalouden investointituesta kohdentui kotieläintaloudelle. Joukossa on muutamia suurempia navettainvestointeja, joiden lisäksi tukea haettiin muun muassa kuivaamoille ja salaojituksille”, hän kertoo.

Maatalouden investointitukea haettiin maatilan kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen 34 maatilalle, yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Näitä ovat esimerkiksi navetan, sikalan tai kasvihuoneen rakentaminen.

Maatalouden investointitukea voi hakea myös maatilojen toimenpiteisiin, jotka parantavat eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa. Näitä hakemuksia Pirkanmaalla saatiin vuoden 2023 aikana 42, joilla haettiin tukea yhteensä 880 000 euroa.

”Ensi vuonna lainojen korkojen ennustetaan laskevan, inflaatio on jo rauhoittunut ja rakennuskustannukset ovat lähteneet lievään laskuun loppuvuoden aikana”, toteaa Pirkanmaa ELY-keskuksen rakentamisasiantuntija Juuso Mettänen. ”Toivottavasti nämä seikat rohkaisevat viljelijöitä rakentamaan ja peruskorjaamaan tuotantorakennuksiaan”, hän jatkaa.

Investointitukea maatilan energiantuotantoon, energian säästämiseen tai energiatehokkuuden parantamiseen haettiin Pirkanmaalla 31 maatilalle, yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään ainoastaan tuotantotoiminnassa tarvittavaan energiantuotantoon, pääosin kotieläin- ja kasvihuonetiloille.

Ruokaviraston mukaan energiainvestoinnit ovat olleet viime vuosina kasvussa koko maassa, ja myös tänä vuonna viljelijät ovat investoineet energiatehokkuuden parantamiseen ja energiantuotantoon lähes samaan tahtiin. Pirkanmaallakin energiainvestointituki on ollut suosittua ja esimerkiksi kaikkia haettuja aurinkopaneeli-investointeja ei ole voitu rahoittaa.

Vuonna 2022 maatalouden investointitukea myönnettiin Pirkanmaalla 6,7 miljoonaa euroa.

Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksujen haku on alkanut

Tällä hetkellä viljelijät voivat hakea heille vuonna 2023 myönnettyjen maatalouden investointitukien maksuja ja korkotukilainojen nostolupia sekä nuoren viljelijän aloitustukien maksuja. Aloitustuen korkotukilainojen nostolupien haku ja myöntäminen alkoivat loka–marraskuun vaihteessa.

Pirkanmaan ELY-keskus on aloittanut investointien korkotukilainojen nostolupapäätösten ja avustusten maksulupapäätösten valmistelun, mutta päätösten teko voi alkaa vasta sitten, kun näitä koskevat toiminnot tulevat mahdollisiksi tietojärjestelmässä.

Ruokaviraston tämänhetkisen arvion mukaan korkotukilainojen nostolupapäätösten teko alkaa loppuvuonna ja maksupäätösten tekeminen vuodenvaihteen jälkeen 8.1.2024 alkaen.

Huolella tehty hakemus nopeuttaa päätöksentekoa

EU:n maaseuturahoituksen tukiehdot ja hakeminen uudistuivat rahoituskaudelle 2023–2027. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Tukihakemus kannattaa valmistella huolella eikä jättää tukijakson viimeisiin päiviin. Liitteet ja mahdolliset rakennusluvat on hyvä hankkia valmiiksi jo ennen hakemuksen jättämistä. Näin päätöksentekokäsittely sujuu nopeammin.

Maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustuen haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään tukijaksoittain, joita on neljä vuodessa. Seuraava tukijakso päättyy 15.1.2024.

Tukijaksot vuonna 2024:

  • 16.1. –15.3.2024
  • 16.3.–15.8.2024
  • 16.8.–15.10.2024
  • 16.10 –15.1.2025

Tukia, maksuja ja nostolupia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Ohjeita hakemuksen tekemiseen on Ruokaviraston verkkosivuilla.

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksesta

Mikko Teivaala
rahoitusasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus
p. 295 036 108

Juuso Mettänen
rakentamisasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus
p. 0295 036 029

Juha Kurki
maksatusasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus
p. 295 036 143

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi