Uutinen
30.09.2022

PTT: Maatalouden tuotantopanosten ja ruuan hinnat jäävät totuttua korkeammiksi

Maatalouden tuotantopanosten hinnat

PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennusteen mukaan tuotantopanosten hinnat ja tuottajahinnat nousevat ennätyksellisen nopeasti ja korkealle tänä vuonna. Kustannusten nousu kohdistuu erityisesti kotieläintiloille. Viljatiloilla hyvä sato ja korkeat tuottajahinnat lisäävät maatalouden markkinatuloja. Maatalouden yrittäjätulon PTT ennustaa pysyvän heikkona, ja tilojen väliset erot taloustilanteen osalta suurenevat. Sähkön hinnan nousu ja saatavuus lisäävät epävarmuutta ruokaketjussa. Ruuan kuluttajahintojen nousu jatkuu ensi vuoteen.