Uutinen
18.09.2023

Maatalousluonnon ja maisemanhoitosopimukseen haetuille lohkoille tehdään maastokatselmointeja — ajankohtaista tuenhakijoille

Maatalousluonnon ja maisemanhoitosopimukseen haetuille lohkoille tehdään maastokatselmointeja — ajankohtaista tuenhakijoille

Ensimmäisen sopimusvuoden katselmoinnit on pian saatu päätökseen Pohjois-Savossa ja havaintojen perusteella haluaisimme nostaa esille muutamia seikkoja sopimusehdoista.

Maatalousluonnon ja maisemanhoitosopimukseen haetuille lohkoille tehdään maastokatselmointi viimeistään sopimuksen toisen kasvukauden aikana.

Sopimusaluetta on hoidettava laiduntamalla tai niittämällä ja niittojätteen poiskorjuulla vuosittain. Pelkkä raivaus ei enää riitä sopimusalueen hoidoksi. Rehevöitymisen ehkäisemiseksi laidunnettavat alueet on myös erotettava aidalla muista laidunnurmista. Muistathan huomioida myös pysyvän nurmen vaatimukset.

Sopimukseen ei hyväksytä alaa, jonka tuotolla laiduntavat eläimet eivät tule toimeen tai laitumen tuotto on liian vähäistä eläinten ravinnontarpeeseen nähden. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi metsät, joissa on yksipuolinen lajisto sekä ikärakenne ja kenttäkerros koostuu valtaosin varvuista.

Mikäli ensi vuoden katselmoinnilla havaitaan sopimukseen kelvotonta alaa, tälle alalle mahdollisesti maksetut edellisen vuoden tuet peritään takaisin. Pysyvien nurmien osalta voidaan periä takaisin 4 edellistä vuotta, mikäli ala ei täytä pysyvän nurmen vaatimusta.

 

Tarkista maatalousluonnon ja maiseman hoidon sopimusehdot ja ilmoita mahdollisista ympäristösopimukseen liittyvistä muutoksista kirjallisesti ELY-keskukseen 2.10. mennessä.

Lisätietoa

Ylitarkastaja
Minna Mustonen
Puh. 0295 026 602
minna.mustonen@ely-keskus.fi