Uutinen
08.05.2023

Maataloustukien hakuja avautunut

Maataloustukien hakuja avautunut

Maatalouspolitiikka on uudistunut. Uuden maaseutupolitiikan rahoituskausi ulottuu vuoteen 2027 saakka. Uusien ehtojen mukaisia maataloustukia on ollut mahdollista hakea vaiheittain vuoden 2023 alusta alkaen: Maatalouden neuvontapalveluiden haku käynnistyi helmikuussa, maatalouden investointi- ja aloitustukien haut käynnistyivät 20.4., ja peltotukien haku käynnistyy tänään 8.5. Ruokaviraston tavoitteena on saada myös kehittämis- ja yrityshankkeiden haut auki kesään mennessä.

Pohjois-Pohjanmaalla maaseudun kehittämisen tavoitteena uudella rahoituskaudella on, että maaseutu menestyy alueensa vahvuuksiin nojaten, ja sen kehittämiseen osallistuu aiempaa monipuolisempi toimijoiden verkosto. Yhteistyötä pyritään tekemään rohkeasti, kestävästi ja uusilla tavoilla. Alueellisia maaseutupolitiikan tavoitteita Pohjois-Pohjanmaalla ovat mm. maatalouden kannattavuus, elintarvikejalostuksen lisääminen, resurssitehokkuus, ympäristömyönteisyys ja hyvä kilpailukyky.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseutu ja energiayksikön päällikkö Timo Lehtiniemi toteaa: ”Pohjois-Pohjanmaa vastaa 18 % Suomen maidontuotannosta. On tärkeää ylläpitää toimintaedellytyksiä ja kehittää alan kilpailukykyä haasteellisista ajoista huolimatta”.

Pohjois-Pohjanmaalla maatalous- ja maaseuturahoitukseen liittyvää päätöksentekoa ohjaa maaseudun kehittämissuunnitelma 2023 – 2027. Lisäksi maakunnan kuudella Leader-ryhmällä on omat painotuksensa. Asiakirjat ovat linjassa kansallisen maaseutupolitiikan strategiasuunnitelman kanssa. Päätöksentekoa linjataan ja eri rahastoihin liittyvää toimintaa yhteensovitetaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alaisessa maaseutujaostossa, joka kokoontui ensimmäisen kerran 24.4.

Maaseutujaostossa mietittiin mm. luomutuotannon markkinaehtoisia lisäämis- ja kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi linjattiin, että nuorten maatalousyrittäjien yritystoiminnan aloittamiseen varataan aina joka hakukierroksella riittävästi varoja. Jaostossa todettiin, että on hyvä, että järjestelmä mahdollistaa korotetun investointituen nuorille, jos he investoivat seitsemän vuoden sisällä yritystoiminnan  aloittamisesta.

”Koko maaseudun kannalta on tärkeää, että nuoria yrittäjiä saadaan jatkamaan maataloutta ja tuottamaan maataloustuotteita jatkossakin”, Timo Lehtiniemi kiteyttää.

Lue lisää Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmasta 2023 – 2027!

Lue lisää Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien painotuksista ja strategioista:

Lisätietoja:

Maaseutu- ja energiayksikön päällikkö Timo Lehtiniemi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
timo.lehtiniemi@ely-keskus.fi
+358 295 038 094

Ryhmäpäällikkö Tiina Suutari
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
tiina.suutari@ely-keskus.fi
+358 295 038 138