Uutinen
29.06.2023

Maataloustukien peltovalvonnat ovat alkaneet Etelä-Savossa

Maataloustukien peltovalvonnat ovat alkaneet Etelä-Savossa

Etelä-Savossa viljelijätukihakemuksia jätettiin 2000 tilalta. Koko tilaa koskeva peltovalvonta tehdään noin 40 tilalle, eli kahdelle prosentille peltotukia hakeneista tiloista. Kaikkia viljelyksiä seurataan ensimmäistä kesää myös satelliitin avulla.

Paikan päällä tehtävällä tilakäynnillä tarkastetaan kaikkien lohkojen pinta-ala sekä tukiehtojen noudattaminen. Noin puolella valvottavista tiloista tarkastetaan kaikkia maatiloja koskevia tukiehtoja eli ns. ehdollisuuden vaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi vesistöjen varrelle jätettävien suojakaistojen leveys ja hoito, viljelykierron toteuttaminen ja haitallisten vieraslajien, kuten hukkakauran ja jättiputken torjunta. Tiloilla tarkastetaan myös rehu- ja elintarvikehygienian määräyksiä, kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja ympäristösopimusten ehtojen täyttymistä.

Monitorointia eli satelliittiseurantaa tehdään kaikilla tiloilla

Tukiehtojen noudattamista seurataan kaikkien maatilojen osalta satelliiteilla. Niiden tuottaman aineiston avulla kasvuston kehittymistä ja viljelytoimenpiteitä seurataan koko kasvukauden ajan. Satelliittiaineistosta tarkastetaan, että lohko on maatalousmaata ja sitä käytetään maataloustoimintaan sekä, että kasvipeitteisyys on syysilmoituksella ilmoitetun mukaista. Satelliittiseuranta vähentää maatiloilla tehtävää valvontaa. Toisaalta satelliittiseurannan myötä ELY-keskuksille on tullut uutena tehtävänä monitoroinnin epäselvyyksien tarkastaminen ja maastossa tehtävä laadunarviointi.

Satelliittiseuranta on nyt käytössä ensimmäistä kertaa, mutta siihen on valmistauduttu jo vuodesta 2020 lähtien opettamalla tekoälyä tulkitsemaan oikein satelliittien ottamia kuvia. Satelliittiseurannan tavoitteena on varmistaa, että lohkolla on sitä maataloustoimintaa, jonka viljelijä on ilmoittanut tukihakemuksessaan. Jos tekoäly tulkitsee satelliitin ottaman kuvan olevan ristiriidassa hakemuksen tietojen kanssa, viljelijä saa tekstiviestinä selvityspyynnön ja ohjeen valokuvata kyseinen lohko Vipu-mobiilisovelluksella.

Satelliittiseuranta mahdollistaa sen, että tukihakemusta voi korjata koko kasvukauden ajan oma-aloitteisesti tai selvityspyynnön perusteella.

– Satelliittiseuranta on viljelijää kohtaan erittäin hyvä apu, jolla voi välttää virheitä ja saada tuet oikeudenmukaisesti juuri tuon muutosmahdollisuuden takia, tarkentaa Etelä-Savon ELY-keskuksen johtava asiantuntija Ritva Vaittinen.

Viljelijät voivat muuttaa tai perua peltotukihakemuksia 2.10.2023 asti

ELY-keskuksen tai kuntien maaseutuelinkeinosta vastaavat viranomaiset ratkaisevat viljelijän ottamien kuvien perusteella, ovatko lohkot tukikelpoisia. Viljelijä voi muokata tukihakemustaan satelliittiseurannan huomioiden perusteella 2.10. asti, ja tehdä tarvittaessa myös konkreettisia viljelytoimenpiteitä loppukesän aikana.

Tukivalvonnan lopulliset tulokset selviävät seuraavan vuoden puolella. Maataloustukien valvonta on edellytys sille, että tukia voidaan maksaa niitä hakeneille tiloille. Asianmukainen valvonta varmistaa, että tukien ehtoja noudatetaan.

Muut valvonnat ja tehtävät

Eläintuotannon tukien valvonta aloitettiin jo toukokuussa. Etelä-Savossa eläintuotannon tukien valvonnassa on noin 30 tilaa. Eläintiloilla tarkastetaan kaikki tukikelpoiset eläimet, niiden merkinnät ja rekisteröinti. Eläinten hyvinvointikorvausta hakeneilta tiloilta tarkastetaan lisäksi niiden valitsemien hyvinvointitoimenpiteiden noudattaminen asiakirjoineen. Muutamilla eläintiloilla tehdään myös rehuvalvontaa.

Tänä keväänä haettujen kaikkien ympäristösopimusten, kuten luonnon monimuotoisuus- ja kosteikkosopimusten käsittelyyn sovelletaan myös uutta käytäntöä. Sopimuskäsittely on niissä muuttunut siten, että ELY-keskuksesta tehdään tänä tai ensi kesänä kaikille haetuille sopimusaloille maastokatselmus, jossa varmennetaan sopimusalueiden oikea rajaus ja se että alueet ovat sopimukseen kelpaavia.

Yhteyshenkilöt

Johtava asiantuntija Ritva Vaittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 101
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi