Uutinen
21.12.2023

Maataloustuotteiden jalostusyritysten kehittämiseen on nyt saatavilla uusi tuki

Maataloustuotteiden jalostusyritysten kehittämiseen on nyt saatavilla uusi tuki

Maataloustuotteita valmistavien ja myyvien yritysten toiminnan kehittämiseen on saatavilla uusi tuki, jolla voi kattaa puolet yrityksen kehittämiseen käytettävien asiantuntijapalveluiden kustannuksista. Tukea voi käyttää esimerkiksi tuotekehityshankkeisiin, kansainvälistymisselvitykseen tai koemarkkinointiin. Tuella voi myös ostaa esimerkiksi markkinointisuunnittelua tai neuvontaa. Tukea voi saada kustannuksiltaan 5000–100 000 euron kehittämispalveluihin.

Tuen hakee kehittämisyhtiö tai muu hanketta hallinnoiva organisaatio. Hakijana ei siis ole maataloustuotteiden jalostusyritys itse. Tuki haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi) ja sen myöntää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haku on jatkuva.

Maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys on yritys, joka ostaa, myy ja valmistaa Euroopan unionin lainsäädännössä niin sanotulla annex I -listalla määriteltyjä maataloustuotteita. Näitä ovat esimerkiksi liha, vilja, vihannekset, kasvikset ja meijerituotteet. Annex I -lista on maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Kehittämistukea voi saada sellaisen maataloustuotteiden jalostusyrityksen kehittämiseen, joka sijaitsee maaseudulla ja toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla. Yritys voi olla kooltaan mikroyritys, pienyritys tai keskisuuri yritys. Kehitettävällä yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja sen työntekijöillä riittävä ammattitaito.

Lisätietoja tuesta Ruokaviraston verkkosivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/yrityksen-investointi–ja-kehittamistuet/maataloustuotteiden-jalostusyrityksen-kehittamistuki/

Tiedotetta on korjattu 4.1.2024 siten, että maininta kalasta on poistettu kohdasta, jossa luetellaan annex I -listalle kuuluvia maataloustuotteita. Kala on annex I -listalla, mutta kalatuotteet eivät ole EU:n maaseuturahaston tukien piirissä.