Uutinen
02.11.2023

Maatilat investoivat nyt energiantuotantoon – ministeriöltä lisärahoitusta

Maatilat investoivat nyt energiantuotantoon – ministeriöltä lisärahoitusta

Maatilat ovat hakeneet Satakunnan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta vuoden 2023 aikana tukea 133 investointiin. Suosituimmaksi tukikohteeksi ovat osoittautuneet energiantuotantojärjestelmät.

– Erityisesti aurinkosähkö kiinnostaa maatiloja, sillä se on ekologista ja energiaomavaraisuus tuo vakautta tilan energiakustannuksiin, Satakunnan ELY-keskuksen maatilarahoitusasiantuntija Katriina Rosvall toteaa.

Satakunnassa on myönnetty tukea 28 maatilan energiainvestointiin, ja avustussumma on yhteensä yli 800 000 euroa. Vielä käsittelemättä on 23 energiainvestointihakemusta, joihin avustusta on haettu yhteensä yli miljoonalla eurolla.

Lähes 4 miljoonan euron lisämääräraha maatilojen investointeihin

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Satakunnan ELY-keskukselle 1,55 miljoonan euron lisämäärärahan maatalouden energiainvestointeihin sekä 2,3 miljoonaa euroa ympäristön tilaa sekä eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistäviin investointeihin.

– Nyt jaettu lisämääräraha mahdollistaa tuen myöntämisen kaikkiin vireillä oleviin, tuen myöntöedellytykset täyttäviin hakemuksiin. Tämä on erittäin hyvä asia, koska ensimmäisellä tukijaksolla jouduimme varojen riittämättömyyden vuoksi antamaan kielteisen päätöksen osaan hakemuksista, Katriina Rosvall sanoo.

Lisämääräraha turvaa varojen riittävyyden 15. lokakuuta mennessä jätettyihin 2. ja 3. tukijakson hakemuksiin.

Kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen myönnettävien tukien kysyntä on ollut hiljaista

Maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen kohdistuvia investointitukia on haettu odotettua vähemmän. Satakunnan ELY-keskukselle tälle vuodelle osoitetusta viiden miljoonan euron myöntövaltuudesta tullaan käyttämään vain noin miljoona euroa.

– Ehkä tämä kertoo jotain tämänhetkisestä tilanteesta. Nyt ei ole katsottu ajankohtaiseksi lähteä toteuttamaan mittavia laajennusinvestointeja. Katse on kääntynyt olemassa olevan tuotannon kehittämiseen, miten siitä saataisiin tehokkaampaa, taloudellisempaa, ekologisempaa ja ympäristöystävällisempää, Rosvall pohtii.

Lisätietoja

Satakunnan ELY-keskus
Katriina Rosvall, maatilarahoitusasiantuntija
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 022 076

Satakunnan ELY-keskus, maatilojen investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet 2023