Uutinen
14.09.2023

Maatilojen investointitukihakemuksia on tullut vireille Pohjois-Savossa maltillisesti

Maatilojen investointitukihakemuksia on tullut vireille Pohjois-Savossa maltillisesti

Kahden ensimmäisen hakujakson jälkeen avustuksia on haettu noin viiden miljoonan euron edestä.

Maatalouden investointi- ja aloitustukien toinen hakujakso EU:n rahoituskaudella 2023–2027 päättyi 15.8., hakemuksia tuli yhteensä Pohjois-Savoon 38. Näissä hakemuksissa avustusta haettiin 1,8 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 1,9 miljoonaa euroa. Pohjois-Savossa suosittuja investointikohteita on kasvavissa määrin olleet aurinkopaneelit ja eläinten hyvinvointia edistävät investoinnit, kuten parsimatot ja viilennyspuhaltimet. Tukea on haettu myös salaojituksiin ja lypsykarjatalouden investointeihin, kuten lypsyjärjestelmien uusimiseen.

Maatilat tekevät tällä hetkellä pienempiä peruskorjausinvestointeja ja erilaisia toimintaa parantavia investointeja. Isommat investoinnit odottavat monilla tiloilla taloustilanteen selkiytymistä ja lainojen korkotason tasaantumista, kertoo rahoitusasiantuntija Juha Ikäheimo.

Tukivarojen riittävyys näyttää haastavalta loppuvuodelle

Pohjois-Savossa loppuvuoden tukivarojen riittävyys näyttää heikolta. Loppuvuoden hakujaksoilla joudutaan todennäköisesti tekemään kielteisiä tukipäätöksiä varojen puuteen vuoksi erityisesti energiainvestoinneissa sekä eläinten hyvinvointia ja ympäristön tilaa edistävissä investoinneissa. Rakentamisinvestoinneissa ja aloitustuissa tilanne on parempi, kertoo Ikäheimo.  

Mikäli hanketta ei ole aloitettu, hakija voi jättää uuden tukihakemuksen seuraavalla hakujaksolla.  Kielteisen päätöksen saavilla hakijoilla on mahdollisuus hakea tukea uudelleen edellytysten täyttyessä. Myös uusien hankkeiden suunnittelua kannattaa jatkaa.  

Nuoria viljelijöitä tarvitaan lisää

Pohjois-Savossa nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia tuli elokuun haussa yksi kappale. Aloittavien viljelijöiden tuki on tarkoitettu alle 41-vuotiaille viljelijöille, jotka aloittavat tilanpidon ensimmäistä kertaa.

Uusien nuorten viljelijöiden ja maatilojen sukupolvenvaihdosten vähäisyys on valtakunnallinen huolenaihe, mainitsee Ikäheimo.

Luonnonvarakeskuksen mukaan kaikkien suomalaisviljelijöiden keski-ikä oli viime vuonna 54 vuotta. Tilastokeskus puolestaan kertoo, että viidesosa suomalaisviljelijöistä on yli 65-vuotiaita

Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksut käynnistyvät syksyn aikana 

Viljelijät voivat hakea heille tänä vuonna myönnettyjen maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustukien maksuja sekä korkotukilainan nostolupia syksyn aikana. Ruokavirasto valmistelee tällä hetkellä maksujen hakua ja tiedottaa myöhemmin tarkemmasta ajankohdasta, kun maksuhakemuksen tekeminen on mahdollista Hyrrä-asiointipalvelussa. Ensimmäiset tuet maksetaan myöhemmin syksyllä. 

Maatalouden investointitukien tulevat hakujaksot:  

16.8.–15.10.2023
16.10.–15.1.2024
16.1.–15.3.2024
15.3.–15.8.2024 

Lisätietoa:
Ruokaviraston uutinen maatalouden investointi- ja aloitustukien maksut käynnistyvät syksyn aikana – Maaseutu.fi (Maaseutu.fi)
Lisätietoa maatalouden investointituista Ruokaviraston nettisivuilla. (ruokavirasto.fi) 

 

Rahoitusasiantuntija
Juha Ikäheimo
Puh. 0295 026 010
Juha.ikaheimo@ely-keskus.fi 

Rahoitusasiantuntija
Laura Föhr
Puh. 0295 026 058
laura.fohr@ely-keskus.fi