Uutinen
24.06.2024

Matkaraportti: Kansallinen Kalatalousverkosto esillä Dublinissa, EU:n Kalaleader-ryhmien yhteisessä tapaamisessa 4.- 6. kesäkuuta 2024.

Kuvia tapahtumasta: Hummerien suojeluhanke, Hanke-esittely: slovakialainen kalastusmatkailuhanke, paikallisten meren antimien maistelua.

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen ja kalatalouden toimijoiden aktivointi on tunnettu käytäntö Suomen lisäksi myös muissa EU-maissa. Kalaleader-toimintaan osallistuvat FLAG-ryhmät eli Fisheries Local Action Group -ryhmät kutsuu EU-tasolla yhteen yhteinen kattojärjestö Famenet. Vastaavia tapahtumia järjestetään vuosittain erilaisilla teemoilla eri puolilla unionia. Tänä vuonna kutsu kuului Irlannin Dubliniin teemalla ”FLAGs bringing Europe Closer to Citizens”. Tapahtuman tarkempaa ohjelmaa ja esityksiä voi tarkastella osoitteessa: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/events/clld-networking-seminar-flags-bringing-europe-closer-citizens-2024-06-04_en 

Suomen Kalaleader-ryhmistä neljä otti kutsun vastaan. Toukokuisen aamunkoiton valossa Helsinki-Vantaan kentällä käsipäivää toivottivat toisilleen Janne Ruokolainen Sisä-Suomen Kalaleaderista, Pekka Sahama Itä-Suomen Kalaleaderista, Mika Halttu Länsi-Suomen Kalaleaderista ja Riku Mesiniemi Etelärannikon Kalaleaderista. 

Varsinaisesti verkoston puolesta matkaan lähtivät verkoston ohjaava aktivaattori Mika ja kansainvälisyys-teemaryhmän vetäjä Riku. Verkoston rajallisten resurssien säästämiseksi näistä vain jälkimäinen osallistui matkaan verkoston matkabudjettia hyödyntäen – muut osallistujat oman ryhmänsä rahoituskehystä hyödyntäen. Tapahtumaa varten valmisteltu kalatalousverkoston englanninkielinen nettisivu oli myös määrä saada “kansainvälisen ensi-iltansa” tapahtumassa. Tämän lisäksi tavoitteena oli tavata vanhoja tuttuja kontakteja, löytää uusia yhteyksia, hakea inspiraatiota sekä omiin että kansainvälisiin yhteishankkeisiin ja vaihtaa kokemuksia hyvistä käytännöistä sekä oppia uusia taitoja aktivointityön toteuttamiseksi omalla alueella. 

Kansainvälisyydellä on merkittävä rooli kalatalousverkoston työssä. Kalaleader-ryhmien vauhdittama paikallinen kehittäminen EU-alueen yhteisenä toimintatapana avaa verkostolle mahdollisia yhteyksiä myös EU:n suuntaan. Yksi kansainvälisyys-teemaryhmän tavoitteista onkin ollut EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja päätösten Suomeen kohdistuvien vaikutusten esille tuominen. Tämä olikin verkoston esittelyn ohella yksi pointeista, joita halusimme painottaa Dublinissa käytävissä keskusteluissa. 

Kalaleader-ryhmien (EU:ssa nimellä FLAG-ryhmien tunnettu) järjestämä kansallinen verkostomainen yhteistyö ei ole ennestään tunnettu konsepti siinä muodossa kuin sitä Suomessa toteutetaan. Esim. Espanjassa on oma kansallinen verkosto, mutta sitä hallinnoi ja operoi ei FLAG-aktivaattorit, vaan ministeriö. Hyviä esimerkkejä onkin kovin vähän ja sen takia meillä verkostotoiminnan pioneereinä on hyvät mahdollisuudet toimia tiennäyttäjänä ja esimerkkinä muille EU-maille ja FLAG-ryhmille. 

Verkoston esittely tapahtumassa

Verkostoesityksemme oli osana kahdelle eri ryhmälle pidettyä Cooperation & Networking across FLAGs session -nimistä ryhmätyöpajaa. Työpajaan osallistui muutama kymmenen FLAG-aktivaattoria ja muuta tapahtumaan osallistunutta sekä keskustelua moderoiva Famenet-edustaja. Työpajat aloitettiin Suomen kalatalousverkoston esittelyllä, jonka jälkeen moderaattori, muut panelistit ja yleisö saivat esittää aiheesta kysymyksiä. Muut paneeliin osallistuvat tahot edustivat Portugalia sekä Irlantia, joissa oli herätelty aikomuksia vastaavan verkostotoiminnan käynnistämisestä. 

Keskusteluista kävi ilmi, että toimivan verkoston käynnistäminen ei ole ollenkaan yksinkertaista. Sekä FLAG-ryhmien, että hallinnoivien tahojen tulee löytää yhteinen sävel, jonka tahdissa marssia. Pelkästään ylähäältä päin tulevat käskyt kansallisen kalatalousverkostokonsortio perustamiseksi eivät näytä riittävän. Verkoston rakentamisessa organisoivan tahon sisältä päin nouseva motiivi on tärkeä elementti ja Suomessa se onkin onnistuttu toteuttamaan hyvin, sillä verkoston Kalaleader-ryhmille, on annettu paljon valtuuksia sisällön ja toimintatapojen määrittelyssä. Kalaleader-ryhmät ovat alueellaan tuttuja toimijoita ja kalatalouden kentän tarpeet ja toiveet tunnistetaan ryhmissä hyvin aivan ruohonjuuri tasolle. Rooli verkoston rakentajina on Kalaleadereille hyvin luonnollinen. Muissa EU-maissa Kalaleader/FLAG-ryhmien työntekijät eivät välttämättä ole yhtä läheisessä yhteydessä kalatalouden toimijoihin ja tehtävä verkoston rakentajana voi tuntua etäiseltä. Lopulta on kuitenkin tärkeää, että verkoston rakentuu alhaalta ylöspäin siihen osallistuvien tahojen ehdoilla, jotta verkon jäsenet kokevat yhteiset saavutuksensa ja työnsä tulokset omakseen. 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että tapahtuma onnistui suomalaisten aktivaattorien puolesta odotetun mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen ohjelman toteuttamiseen poiki paljon uusia kontakteja ja keskusteluita. Saimme tuotua esille Suomen kalatalouden ja Kalaleader-toiminnan erityispiirteitä, luotua kansainvälisesti kuvaa kansallisen kalatalousverkostomme toiminnasta ja vahvistettua suomalaisten Kalaleader-ryhmien asemaa merkittäväni tekijöinä ja esimerkinnäyttäjinä EU:n laajuisessa paikalliskehittämisperinteessä. Tavoitteena onkin jatkaa kalatalousverkoston esiin nostamista kansainvälisesti ja tarjota sitä esimerkkinä hyvästä kansallisen kalatalouden verkostomaisesta toimintatavasta. 

Matkalaiset lähdössä takaisin Suomeen.

Kuvat ja teksti: Riku Mesiniemi

Liittyvät aiheet