Uutinen
15.01.2018

MMM: Sähköinen saalisilmoitusjärjestelmä on uudistunut

Maa- ja metsätalousministeriön sähköinen saalisilmoitusjärjestelmä on uudistunut

Merialueen saalisilmoituspalveluun kirjautumisessa on tapahtunut merkittävä muutos 21.12.2017 alkaen.
Järjestelmään pääsyä varten asiakas tarvitsee uuden ELU2-käyttäjätunnuksen.

ELU2-käyttäjätunnuksena toimii asiakkaan kalatalousviranomaiselle toimittama sähköpostiosoite. Asiakkaalle toimitetaan kyseiseen kalastusviranomaiselle toimitettuun sähköpostiosoitteeseen järjestelmään pääsyyn tarvittavat tiedot. Mikäli asiakkaalle ei ole sähköpostiin tullut kirjautumistietoja, tulee asiakkaan olla yhteydessä kalatalousviranomaiseen.

Lisäksi asiakkaan tulee olla alusasiakkaana (kalastusaluksen päällikkönä/allekirjoittajana) vähintään yhdessä kalastusalusrekisteriin merkityssä aluksessa, jolla harjoitetaan kaupallista kalastusta tai kaupallisena kalastajana harjoittaa kalastusta vain ilman kalastusalusta.

Merialueen saalisilmoitusjärjestelmä koskee alle 10 metriä pitkiä kalastusaluksia, jotka harjoittavat kaupallista kalastusta.

Järjestelmää käyttäen voi tehdä seuraavat merikalastusta koskevat ilmoitukset:

  • Purkamisilmoitus kiintiöityjen kalalajien osalta (Laki 1188/2014 21§ Alle kymmenmetrisen kalastusaluksen kalastuskiintiöjärjestelmään kuuluvia kalalajeja koskevat saalisilmoitukset)
  • Rannikkokalastusilmoitus kaikkien rannikkokalastussaaliiden osalta (Laki 1188/2014 22§ Alle kymmenmetrisen kalastusaluksen muita kuin kiintiöjärjestelmään kuuluvia kalalajeja koskevat saalisilmoitukset)

Sähköinen saalisilmoituspalvelu löytyy osoitteesta: https://saalisilmoitus.mmm.fi

Tarvittaessa lisätietoja antavat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kalatalouspalveluiden Valvontaryhmä
Jari Hakala
Markus Leppikorpi
Niklas Ulenius
Paavo Suominen
Markku Nousiainen
Lars Sundqvist
Jukka Lähde
Ari Suominen
Petri Savola
Maria Uusitalo

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Puhelinvaihteen numero: 0295 022 500