Uutinen
24.10.2022

Moottoreiden vaihtoa ja energiatehokkuuden parantamista koskeva toimenpide jatkuvaan hakuun 24.10.2022 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.3.2022 (dnro VN/6607/2022-MMM-1) antamallaan päätöksellä linjannut, että tiettyihin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikaisissa hakumenettelyissä.

MMM siirtää moottoreiden vaihtoa ja energiatehokkuuden parantamista koskevan toimenpiteen (toimintalinja 1) jatkuvan hakumenettelyn piiriin 24.10.2022 alkaen.

Toimenpiteeltä voidaan myöntää tukea kokonaispituudeltaan enintään 24-metrisen kalastusaluksen päämoottorin tai apumoottorin korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/1139 artiklan 18 mukaisesti.

Tarkemmat hakuohjeet ja tuen myöntämisen edellytykset