Uutinen
31.10.2023

Neuvoja hyvinvoivaan ja tuottavaan karjaan

Viisi vinkkiä hyvinvoivaan ja tuottavaan karjaan

Vinkkisarjan eläinlääkärimme keskittyy tällä kertaa naudan sielunelämään.

1) Tärkein yksittäinen tekijä eläimen hyvinvointiin on sen hoitaja

Pidä huoli itsestäsi. Muista levätä ja harrastaa, jotta on voimia tehdä perustyön lisäksi havaintoja ja tarttua ajoissa tiineyttämiseen, solujen hallintaan, puhtauteen ja järjestykseen sekä tehdä siirrot, ilmoittaa syntymät ja poistot sekä hoitaa muut kirjaamiset ajallaan.

2) Ennaltaehkäisy on huomattavasti helpompaa kuin jo syntyneen tilanteen ratkominen

Sairauden hoitaminen on kalliimpaa kuin sen ennaltaehkäiseminen. Riittävä kuivitus, suunnitelmallinen ruokinta, tuotantorakennuksen kunnossapito ja pienet parannukset lisäävät karjan hyvinvointia ja vähentävät ikäviä yllätyksiä tapaturmien, sairauksien ja tuotannon heikkenemisen muodossa. Hyvälaatuinen rehu sekä puhdas juomavesi jatkuvasti jokaisen eläimen saatavilla.

3) Tarkkaile karjaa

Pötsin täyteisyys kertoo riittävästä syönnistä, lannan koostumus oikeanlaisesta ruokinnasta. Ontumisen syy pitää selvittää ja hoitaa heti. Kiimantarkkailulle tulee varata oma aikansa.

Erityishuomio poikiviin ja vastapoikineisiin!

4) Tekemätön työ kuormittaa huomattavasti enemmän kuin hoidettu

Usein se myös monimutkaistuu viivästyessään. Asiantuntemusta ja apua on saatavilla, jos työtaakka tai arki tuntuu ahdistavalta. Esim. Melan Välitä viljelijästä tai Maaseudun tukihenkilöverkon Jelppi-ryhmät tarjoavat sekä keskusteluapua että voivat tulla paikan päälle avuksi tai ohjata tarvittavan avun piiriin.

5)  Käytä vieraita silmiä

Vaikka varsinaista ongelmaa ei olisikaan, niin ulkopuolisia asiantuntijoita kannattaa hyödyntää. Vieraan aistit huomaavat muutokset ja puutokset, jotka eivät osu omaan silmään. Neuvo -rahalla on tilalle mahdollista saada monenlaista neuvontaa mm. ProAgrialta, terveydenhuoltoeläinlääkäriltä, talousalan osaajilta ja monilta muilta ammattilaisilta, jotka hakevat rahoituksen tilan puolesta. Tilan maksettavaksi jää ainoastaan alv:n osuus.

 

Kirjoittaja on eläinlääketieteen lisensiaatti Reetta Lehtinen. Hän on työskennellyt Kainuussa eläinlääkärinä vuodesta 2001. Sijaintipaikka on Hyrynsalmi.

Vuodesta 2019 Lehtisen työnkuva ollut lähinnä nautaa; lypsykarjoja, emotiloja sekä sonni- ja vasikkakasvattamoita. Pieni osuus työstä on hevosia, poroja ja kalankasvattamoita.