Uutinen
17.02.2020

NordForsk avaa rahoitushaun vesiviljelyä koskeville tutkimushankkeille

NordForsk avaa rahoitushaun yhteispohjoismaiseen rahoitusohjelmaan, jolla rahoitetaan vesiviljelyä koskevia tutkimus- ja innovaatiohankkeita. Rahoitusta on jaossa kaikkiaan 72 miljoonaa Norjan kruunua eli noin 7,7 miljoonaa euroa. Hakemukset tulee jättää 5.5.2020 mennessä.

NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteydessä toimiva organisaatio, joka edistää ja rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä. Kestävän vesiviljelyn tutkimusohjelma The Nordic Research and Innovation Programme for Sustainable Aquaculture tarjoaa rahoitusta kuudesta kahdeksalle tutkimus- ja innovaatiohankkeelle, joista kukin voi saada rahoitusta enintään 10 miljoonaa Norjan kruunua eli noin miljoona euroa. Osa rahoituksesta on kansallista rahaa, joka Suomessa maksetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Mukaan valittavien tutkimusryhmien odotetaan hankkivan myös omaa rahoitusta.

Ohjelman tavoitteena on tuottaa tietoa ja ratkaisuja lohikalojen kestävään kasvatukseen Pohjoismaissa. Lisäksi siinä painotetaan vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan periaatteita. Ohjelman painopisteet ovat

  • Vesiviljelyn mikrobiomijärjestelmät
  • Vesiviljelyn ruokintajärjestelmät
  • Bioteknologian edistysaskeleet
  • Vesiviljelyn ”big dataan” perustuvat hallinta- ja valvontajärjestelmät.

Rahoitusta voivat saada yhteistyöhankkeet, joissa on mukana partnereita vähintään kolmesta rahoittajakonsortion maasta, joista vähintään kahden täytyy olla Pohjoismaita. Rahoituksen tarkempiin ehtoihin vaikuttavat kansalliset säännökset sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukikelpoisuusehdot. Suomen puolesta hanketta koordinoi maa- ja metsätalousministeriö, jolta saa tarkempia tietoja valintakriteereistä.

Päätöksen ohjelmaan valittavista hankkeista tekee kansainvälinen asiantuntijaraati. Valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankesuunnitelman tieteellisiin ansioihin, hankkeen innovatiivisuuteen, suunniteltuun toteutustapaan ja viestintäsuunnitelmaan.

Lue lisää tutkimusohjelmasta ja rahoitushaun yksityiskohdista täältä.