Uutinen
27.10.2023

Opinnäytetyö: Älylaidunnusportit edistämään lehmien laidunnusta

Savonian opiskelija Sari Vattu teki selvitystyön ÄlyAgri – Uudistavan teknologian ja älymaatalouden teemaverkostolle Suomessa myynnissä olevista laidunnuksen järjestämiseen tarkoitetuista älyporteista. Suomessa markkinoilla olevia portteja ovat DeLaval-, Lely-, Fullwood Joz- ja Gea-laidunportit.

Lehmien laidunnukseen ja ulkoiluun kiinnitetään enemmän huomiota ja sen on todettu parantavan lehmien hyvinvointia. Robottitiloilla huolena on kuitenkin ollut ulkoilun ja lypsyllä käynnin yhdistäminen vapaassa kierrossa. Laitumelta lehmä ei välttämättä palaa takaisin navettaan itsenäisesti lypsylle. Houkuttimena navetassa voi olla tarjolla vesi, jota ei ole laitumella. Tarjolla oleva vesi ei kuitenkaan välttämättä kannusta lehmiä käymään lypsyllä.

Älylaidunnusportti tunnistaa lehmän ja ohjaa lehmän laitumelle tai takaisin navettaan, jos sillä on lypsylupa. Lypsyluvallista lehmää portti ei päästä ulos ennen kuin se on käynyt lypsyllä. Porttia voidaan myös käyttää ohjaamaan lehmä toiselle lohkolle tai pitämään tarvittaessa lehmä sisällä. Portteja tarvitaan kaksi, joista toisesta lehmät kulkevat ulos ja toisesta sisälle.

Selvitystyön osana haastateltiin tiloja, jolla portti on käytössä. Kokemukset olivat positiivisia. Tarve hakea lehmiä lypsylle ja sitä myötä ihmistyön tarve, vähenivät. Lypsyluvalliset lehmät eivät pääse ulos ja ulospääsy voidaan estää yksittäisiltä lehmiltä. Portti on turvallinen lehmille ja ihmisille.

Porttien haasteena pidettiin porttien, niiden vaatimien kulkureittien ja käyttöön tarvittavien järjestelmien vaatimaa tilaa, ja porttien käytön opettaminen niitä ensikertaa käyttäville lehmille tuo lisätyötä. Porttiin investointia ei ollut pidetty joillakin tiloilla tarpeellisena, sillä lehmien todettiin käyvän hyvin lypsyllä ilman porttiakin.

Opinnäytetyön loppuseminaari pidetään Savonialla 8.11.2023 klo 16.15 alkaen. Seminaariin voi osallistua etäyhteydellä https://savonia.zoom.us/j/716546188, salasana on  LuvaONT.

Lehmä laitumella
Kuva Savonia.