Uutinen
26.04.2022

Opinnäytetyö: Maidontuotannosta emolehmiin Peltolan tilalla

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija Eemeli Pehkonen selvitti opinnäytetyössään tuotantosuunnan muutoksen vaikutusta kannattavuuteen.

Opinnäytetyössä tehtiin kannattavuuslaskelmia tilan nykyisestä tuotannosta ja tuotantosuunnan muutoksesta maidontuotannosta emolehmiin. Lisäksi laskettiin millaisena emolehmätuotantoa kyseisellä tilalla kannattaisi harjoittaa, jotta toiminta olisi kannattavaa.

Peltolan tilalla on suunniteltu tehtävän sukupolvenvaihdos lähivuosina. Kyseisellä tilalla on vanha 30 lypsylehmän navetta, jossa eläintenhoitotyö on kuormittavampaa kuin uusissa navetoissa ja maatilojen rakennemuutoksen myötä eläinmäärä on jäämässä vähäiseksi. Tästä syystä jatkajan täytyy suunnitella, kuinka tilaa kehittäisi, jotta se pysyisi elinvoimaisena tulevaisuudessakin. Jatkajalla olisi mielenkiintoa emolehmätuotantoa kohtaan, minkä takia opinnäytetyössä sitä myös tarkastellaan.

Tila työllistää nykyisin yrittäjäpariskunnan ja tuottaa elannon heille, mutta emolehmätuotantoon siirryttyä tilalla olisi töitä yhdelle henkilölle. Laskelmien mukaan kyseisellä tilalla emolehmätuotanto voisi elättää yhden henkilön. Emolehmätuotantoa kannattaa harjoittaa luomuna, koska tällöin kannattavuus on parempi kuin tavanomaisessa tuotannossa.

Loppuseminaari maidontuotannosta emolehmätuotantoon siirtymisestä Peltolan tilalla keskiviikkona 4.5 kello 10.15 alkaen Savonia-ammattikorkeakoululla.

Paikka Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi, Luokka F1025 ja Zoom https://savonia.zoom.us/j/716546188 salasana: LuvaONT